Translate site

Startsida Krokoms kommun

8 av 10 är nöjda med Krokoms återvinningsstationer

FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) har genomfört sin årliga  konsumentundersökning, Återvinningsbarometern, för att mäta människors vanor och attityder till återvinning.

Inledningsvis vill vi förtydliga att det inte är kommunen som ansvarar för återvinningsstationerna, utan Förpacknings- och tidningsinsamlingen. En återvinningsstation är en obemannad station för återvinning av hushållens förpackningar och tidningar. Kommunens återvinningscentral är en bemannad anläggning för grovavfall och farligt avfall. Återvinningscentraler finns på fem orter i kommunen.

Den färska undersökningen visar att Krokomsborna fortsätter att återvinna i hög grad och är mycket nöjda med insamlingssystemet. 8 av 10 Krokomsbor är nöjda eller mycket nöjda med insamlingssystemet och 9 av 10 invånare återvinner sina använda förpackningar och tidningar.

Läs mer om resultatet i undersökningen i Förpacknings- och Tidningsinsamlingens pressmeddelandePDF.

Uppdaterad 2018-07-05 av Åsa Sjödin
Kommentarer
 1. Ulla Eriksson
  Återvinningsstationer är inte kommunens ansvar utan de ägs och drivs av FTI, Förpacknings och tidningsinsamlingen.
  Kommunen har årliga samråd med FTI och där kan vi påverka placering och framföra önskemål till FTI.
  Om du som kund har synpunkter angående asfaltering, belysning, städning, tömningsfrekvens eller liknande rekommenderar vi att du gå in på FTI:s hemsida ftiab.se och lämnar din synpunkt där.
  Med vänlig hälsning
  Catrin Lyckerev
  Renhållningsingenjör
   
  2018-07-04
 2. Belysning?
  Något som är ett måste vid alla återvinningsstationer är riktig belysning. Se hur det ser ut i samhällen och byarna på kvällarna, totalt mörker som man ska prova sortera rätt i. Varken effektivt eller inbjudande!
   
  2018-07-02
 3. Oscar Aspman   (Författarkommentar)
  Hej Anders!
  Tack för upplysningen, jag utgår från att detta var i Krokom.
  Det blir allt mer populärt att besöka våra återvinningscentraler på lördagar och därför ser vi till att ha ordentligt bemannat så att personalen alltid kan hjälpa till. Givetvis ska inte alla ta rast samtidigt och jag ska undersöka om det förekommer. Både rampen och mottagningen för farligt avfall ska vara bemannade. Upp till fyra personer jobbar på återvinningscentralen under högsäsong. Såg du fler kom de från annat håll.

  Förtydligande:
  Återvinningsstation: Förpacknings- och tidningsinsamlingens obemannade stationer för återvinning
  Återvinningscentral: Kommunens bemannade anläggningar för grovavfall och farligt avfall

  Med vänlig hälsning
  Oscar Aspman
  Verksamhetschef Vatten och renhållning
   
  2018-06-27
 4. Anders Johansson
  Har ni varit en lördag på återvinningsstationen?

  Det sitter ibland 4-6 arbetare där och gör ingenting.

  Det borde kunna vara färre som jobbar helger och använd pengarna bättre. Kanske natt-personalen inom hemtjänsten kan få vara 6 st istället.
   
  2018-06-26
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se