Translate site

Startsida Krokoms kommun

Sanering av föroreningar i Hissmofors

Nu inleds saneringsarbetet av kisaska och olja i området runt Hissmofors och Nyhedens skola i Krokom. Periodvis kommer arbetet medföra ökade transporter med lastfordon i området.

Under mitten av april påbörjas saneringen av kisaska och olja mellan brofästet och sågens stickspår på Hissmoforssidan av Indalsälven. Arbetena kommer bestå av schaktning av förorenade massor och uttransport till mottagningsanläggning.

I april-maj kommer två mindre områden i Hissmofors närmare sågverket att saneras. Runt den 15 maj kommer saneringen av kisaskan vid busshållplatsen vid Nyhedens skola att påbörjas. Under saneringsarbetena kommer det att finnas en tillfällig busshållplats i nära anslutning.

Kartan visar de områden där saneringar kommer att ske.

För ytterligare information, kontakta Johan Kjellgren på 072-7192086.

Här kan du läsa mer om kisaska i Hissmofors

Uppdaterad 2019-04-17 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se