Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Hissmoböle 2:242 Krokom, har vunnit laga kraft

I Bygg & färgs nuvarande lokaler avser Krokomsbostäder AB inrymma kontor för sin verksamhet samt personalutrymmen, lager och bobutik.

Gällande detaljplan, ”Byggnadsplan för del av centrala Krokom, Hissmoböle 2:20, 2:92 m.fl.”, laga kraft 1967-11-08 anger Jb, småindustri och bostäder (nuvarande användning är alltså planstridig). Detaljplanen behöver därför ändras för att tillåta kontor och handel (KH).

Bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun beslutade den 19 oktober 2016 att anta "Detaljplan för Hissmiböle 2:242, Krokom, Krokoms kommun" upprättad den 30 september 2016.

Inga besvär har framförts över beslutet som vann laga kraft den 30 november.

Uppdaterad 2017-05-24 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se