Translate site

Startsida Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:49 m fl har vunnit laga kraft

Planen har vunnit laga kraft den 25 november 2015.

Ås skola byggdes ut för inflyttning till hösten 2011 med anledning av ökat antal barn i Ås. Det finns ytterligare behov av lokaler. I området för H, handel och P, parkering, enligt gällande detaljplan har förutsättningarna ändrats och fastigheten används numera som skola. Det finns ett tillfälligt bygglov för verksamheten.

För att få ett permanent bygglov krävs en planändring. Detaljplanen behöver ändras till S, skola. Bestämmelserna för handel och parkeringsändamål tas därmed bort. Parkering kommer fortsatt att finnas på platsen men bestämmelsen för parkering behövs inte då bestämmelsen för skola även ger utrymme för parkering intill byggnaden. Utfartsförbudet tas bort längs Röstavägen och Ösavägen för att bland annat möjliggöra en hämta/lämnaparkering.

Längs Ösavägen finns det en distriktssköterskemottagning. Detaljplanen anger idag C, centrumändamål. I framtiden kan den lokalen behöva användas till skola varför ett tillägg till S, skola behöver göras.

Ändringen avser fastigheterna Ås-Hov 1:49, Ås-Hov 1:6, Ås-Hov 1:172, Ås-Hov 1:126 samt Ås-Hov 1:214. Det finns tre detaljplaner inom området. Två av detaljplanerna föreslås upphävas i samband med antagandet av denna detaljplan.

Uppdaterad 2017-06-07 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se