Translate site

Startsida Krokoms kommun

Detaljplan för Aspås-Nygården 2:21, Aspås

Underrättelse om samråd

Krokoms bostäder AB önskar att göra en ny detaljplan för fastigheten Aspås-nygården 2:21. Avsikten är att skapa möjlighet att uppföra bostäder på fastigheten.

Den tidigare detaljplanen för området Aspås-Kyrkby, Nygården 2:33, ren 1:8 m.fl antagen KF 1979-05-31, styrde användningen på fastigheten till allmänt ändamål A, det vill säga ändamål för kommun och stat såsom skola mm samt reglerade antal våningar till 2. Den nya detaljplanen för fastigheten gör gällande att tillåta bostäder B.

Eventuella synpunkter på förslaget får framföras senast den 21 juli 2017.

Uppdaterad 2017-06-27 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se