Translate site

Startsida Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:21, Krokom

Underrättelse om samråd

Planområdet som omfattas av fastigheten enligt ovan. Fastigheten ligger mellan Offerdalsvägen och Ringvägen.

Syftet är att skapa möjlighet att uppföra ytterligare garagebyggnad på fastigheten. Den tidigare detaljplanen för området "Del av Krokoms samhälle (Hissmoböle 2:21 m fl), Rödön, Krokoms Kommun, antagen 3 maj 1973, reglerade större delen av fastighetens användning till parkmark som inte får bebyggas. Stor del av fastigheten beläggs med prickmark och ytterligare byggrätt för komplementbyggnad tillkommer.

Eventuella synpunkter på förslaget får framföras senast den 21 juli 2017.

Uppdaterad 2017-06-27 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se