Translate site

Startsida Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:81, Krokoms tätort

Planen kommer att vara ute på granskning fram till den 19 maj 2017.

Planens syfte och huvuddrag

Den sökande, bostadsrättsföreningen VågenUpa avser att ersätta befintligt garage med ny carport / garage som är av större storlek. Befintligt garage är i dåligt skick och behöver ersättas. Enligt gällande detaljplan Hissmoböle 2:10, "Stubben", m m i Krokom, Laga kraft 2005-08-26, är byggrätten för aktuell åtgärd begränsad. Del av mark som i dag inte får bebyggas så kallad " prickmark" behöver frigöras på fastigheten för att på så sätt tillskapa byggrätt för uppförande på önskad plats.

Detaljplanen hanteras enligt plan-och bygglagens bestämmelser för begränsat standardförfarande (2010:900), det vill säga planen kan antas direkt efter samrådet om berörda inte har några invändningar mot planförslaget.

Uppdaterad 2017-05-24 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se