Translate site

Startsida Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmon 1:125, Krokom har vunnit laga kraft

I samband med det akuta behovet av lokaler för kommunala verksamheter och kommunens bostadsbolag ansökte Krokomsbostäder AB om en planändring för fastigheten Hissmon 1:125 då en lämplig placering av en ny kontorsbyggnad är i Krokoms centrum med närhet till förvaltningsbyggnaden och övrig service.

Ett tillägg har gjorts så att planen förutom bostäder även tillåter centrumverksamhet.

Uppdaterad 2017-05-24 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se