Translate site

Startsida Krokoms kommun

Översiktsplan för södra Ås

Planens syfte är att fullfölja planeringsmålet i gällande översiktsplan:

"Det främsta planeringsmålet för Byn – Östersem, är att en större utbyggnad av bostäder, handel och industri bör ske. Östersunds närhet bör utnyttjas vad gäller service, kultur etc."

Översiktsplanen avser att ge ett tillräckligt fylligt underlag för efterföljande detaljplaner utan att dessa ska behöva föregås av ytterligare detaljplaneprogram.

Uppdaterad 2012-02-16 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se