Translate site

Startsida Krokoms kommun

På gång just nu

Renovering av Krokoms vattentorn

Under 2018 ska vattentornet renoveras och kommer därför att stängas av vilket gör att vattentrycket kan variera. För att se hur ledningsnätet påverkas ska ett försök utföras i förebyggande syfte.

Från den 19 september och en vecka framåt kan därför stora delar av Krokoms samhälle få ett varierande vattentryck.

De fastigheter som har sprinkleranläggningar bör se över den funktionen under den här avstängningstiden.

Vid frågor, kontakta Kundcenter på telefon 0640-161 00.

2017-09-07

Den 17 maj 2017 invigdes Åkersjöns nya avloppsreningsverk

Den nya anläggningen i Åkersjön har modern teknik för att rena avloppsvatten vilket ger både bättre rening och högre kapacitet. Christer Thand, verksamhetschef för vatten och renhållning, är glad över att den nya anläggningen äntligen är i drift.

- Det har varit ett flerårigt projekt som inleddes redan 2014. Nu har vi en toppmodern anläggning som dessutom ger möjlighet för en utökad exploatering av området, säger han.

Den gamla anläggningen tillät inte flera abonnenter och därför har inga nya stugor och hus kunnat byggas i området. Tack vare den nya anläggningen tar utbyggnaden fart och det pågår nu en exploatering av 30-40 tomter i Åkersjön som kommer att anslutas till den nya anläggningen.

Om du behöver hämta vatten

Kontakta:

Sven Rehnsbo, 0640 164 45
Bertil Eriksson, 0640 164 47
Håkan Sandström, 0640 164 42 

Före och efter arbetstid kontaktar man beredskap, som nås via SOS Alarm, telefon 063 12 67 95.

Uppdaterad 2017-09-13 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »