Vacker solnedgång över en sjö.

Hotagsbygden

I Hotagsbygden kännetecknas både natur och människor av en särskild kraft. Här samsas kalfjäll och blom­ster­fjäll. Blanka sjöar och magiska vattenfall. Actionfylld skoteråkning och stillsam väntan på drömöringen.

Närheten till Norge präglar området, liksom den samiska kulturens närvaro. Turismen är viktig och det finns mängder av småföretagare som på olika sätt bidrar till områdes attraktionskraft. Friluftsliv, jakt och fiske är givna fritidssyssel­sättningar, och starka byalag och föreningar ser till att det också finns aktiviteter för den som längtar efter annat. Öppenheten människor emellan bidrar till social gemenskap även om det är glest mellan husen.

Skolan

I den här delen av kommunen finns tre skolor. Cederbergsskolan i Föllinge har cirka 100 barn från förskoleklass till årskurs nio. I Laxjö och Valsjöbyn finns mindre byskolor med cirka 20 barn per skola från förskoleklass till årskurs sex. Här finns också fritids och förskola.

Vikebo förskola i Rötviken är en samiskt integrerad förskola. Det innebär att de har som målsättning att erbjuda förskoleundervisning helt på samiska. Även vid Cederbergsskolan sker viss undervisning på samiska. Allt för att ge samiska barn möjlighet att utveckla språket och delaktigheten i den samiska kulturen.

Boende

I Föllinge finns gott om fina hyresrätter i alla möjliga storlekar. Vill du bo i andra byar i den här delen av kommunen är det hus som gäller. Vanligast är att köpa sin bostad, men ibland kan det också vara möjligt att hyra av en privatperson. Om du inte hittar vad du söker via vanliga kanaler kan det vara en god idé att kontakta byalaget i den by du är intresserad av. Byalaget har ofta bra koll på tillgängliga hus. För hyresrätter kontakta kommunens bostads­bolag Krokomsbostäder, som också har tillgång till trygghetslägenheter i centrala Föllinge.

Näringsliv

Här driver var och varannan eget företag. Turismen är en viktig inkomstkälla och be­sökare från när och fjärran kommer för att upp­leva natur, skoteråkning, jakt och fiske. De gröna näringarna är viktiga och det finns också många små hantverksföretag. I och runt Föllinge är näringslivet mer varierat med till exempel tillverkningsindustri och serviceföretag.

En del av Sápmi

I Hotagenområdet finns en sameby – Jiinge­vaerie. En sameby är både en ekonomisk samarbets­form och ett geografiskt område där renskötselföretagen får bedriva renskötsel. Samebyn sträcker sig från skogen i inlandet och ända upp på fjället. I detta glest befolkade område bidrar samerna till att hålla igång skolan, affärer och annan service.

Karta över Hotagsbygden i Krokoms kommun
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny