Lämna klagomål – förskola och skola

Barn med telefonlur

Har du som vårdnadshavare synpunkter eller klagomål på förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller pedagogisk omsorg, vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Du som elev har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Rutiner för hantering av klagomål

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något ska du i första hand framföra det till pedagog/mentor i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår ska du vända dig till förskolechef/rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd blankett:


Ladda ner blAnkett för klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Den ifyllda blanketten skickas via e-post till:


barn-utbildning@krokom.se


eller per post till:


Barn- och utbildningsförvaltningen
Krokoms kommun
835 80 Krokom


Vi vidarebefordrar klagomålet till berörd förskolechef/rektor. Handlingar som skickas till kommunen diarieförs och blir allmän handling. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen.

Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats på kommunal nivå vänder du dig till Skolinspektionen.


Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar ska förskolechef/rektor ge skriftligt svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig skriftligen orsaken till fördröjningen.


Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till barn- och utbildningsnämnden om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.


Fristående förskola?

Klagomål mot fristående förskola, som står under kommunens tillsyn, lämnas i första hand till pedagog eller förskolechef. Är du fortfarande missnöjd skickas skriftligt klagomål till e-post eller adress enligt ovan.


Vad säger lagen?

Enligt skollagen 4 kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny