Första besöket på nya Ås skola för elever och lärare

Igår genomförde Peab en samhällsbyggardag på Ås skola där elever och lärare fick komma in och se byggarbetsplatsen som ska bli deras nya skola.

På skolgården i Ås står två helt nya huskroppar resta. Än återstår en del arbete innan det är inflyttningsklart men under onsdagen bjöds eleverna för första gången in att besöka byggnaden när Peab bjöd in till en samhällsbyggardag.

– Detta är en fantastisk möjlighet för våra elever att få se hur deras nya skola växer fram och att få en inblick i vilket arbete som ligger bakom, säger Lotta Bergstrand, rektor på Ås skola.

För Peab är det inte bara en möjlighet att visa upp sin verksamhet utan också att inspirera nästa generation av samhällsbyggare.

– Till hösten kommer fördjupad vägledande dialog göras tillsammans med skolans åk 8 och 9, allt för att visa på vilka möjligheter som finns i vår fantastiska samhällsbyggarbransch, säger Peter Kristensson, arbetschef i Östersund/Jämtland.

Rörelseummet

Besöket inleddes med att eleverna fick ta på sig varselväst och hjälm. Inne i byggnaden kom gruppen in i det som ska bli rörelserum, en sal med högt i tak och petrolblå färg på väggarna. Peter Kristensson visade ritningar över byggnaden med ventilationsrör och annat. ”Väldigt bra gjort” berömmer en andraklassare. En annan tycker att ventilationsrören ser ut som rutschkanor.

Barnen fick sedan gå genom hela byggnaden och prata med medarbetare inom både ventilation och VVS och markanläggning.

Slutligen bjöds barnen på fika. Freia Olsson, Delisia Linquist Vahter och Tuva Nord Norén var nöjda med förmiddagen och längtar efter att få flytta in i den nya skolan. Mest ser de fram emot att få ett rörelserum.

Lotta Bergstrand, rektor på Ås skola är också nöjd.

– Det blir så bra. Vi är trångbodda idag och saknar bland annat personalutrymmen. Utbyggnaden kommer att göra stor skillnad för elever och personal och även för elever från Sånghusvallen som kommer att ha vissa ämnen här. Och det blir fint med de stora fönstren, det är ju vackert i Åsbygden.

Fria Olsson och Delisia Lindquist Vahter är nöjda med besöket. De längtar efter att flytta in i de nya lokalerna och ser mest fram emot rörelserummet.

Fakta utbyggnaden av Ås skola

De nya byggnaderna ska vara klara i slutet av december 2024.

Hus D kommer då att inrymma två klassrum och en fritidsavdelning för klass F–3 samt rörelsesal.

Hus E kommer att inrymma praktiska och estetiska ämnen, såsom No-salar, bild, musik, slöjd och hemkunskap. Även Sånghusvallens skola kommer att ha en del praktiska ämnen här. I byggnaden kommer det även att finnas en fritidsavdelning för åk 4–6 som kvällstid också kan nyttjas som fritidsgård. I byggnaden kommer även det nya biblioteket att ligga. Mellan fritidsavdelningen och biblioteket kommer att stort uppehållsrum med gradänger att byggas. På kvällstid kan denna lokal nyttjas till författarkvällar, filmvisning eller liknande kulturaktiviteter.

Den totala tillbyggda ytan är cirka 4300 kvadratmeter och möjliggör att utöka elevantalet från 480 till 620 elever. Utbyggnationen gör också att Ås skola inte behöver bedriva undervisning i externa eller tillfälliga lokaler.

Meny