Nyhetsarkiv

Nyheter

 1. Förskolor i centrala Krokom slås ihop hösten 2020

  Då behovet av barnomsorgsplatser inte ökat i den omfattning som förutspåtts saknas barnunderlag för ungefär två avdelningar kommande läsår.

 2. Tummen upp för fjärrundervisning

  Under en heldag i början av april genomförde eleverna i årskurs 7-9 i Krokoms skolor ett lyckat test med fjärrundervisning. Samtliga elever i årskurs

 3. Framtidsval på schemat

  Med schemalagd studie- och yrkesvägledning får eleverna på Nyhedens skola bättre förutsättningar att hantera och göra välgrundade vägval kring sin

 4. Trygghet och studiero med Pax-metoden

  Att råda bot på stress, tidsbrist och skapa en bättre arbetsmiljö i klassrummet är målsättningen när arbetsmetoden Pax provas i några av kommunens

 5. Aspås och Rödöns skolor blir kvar

  Det blir ingen nedläggning av Aspås och Rödöns skolor. Tidigare förslag dras tillbaka. - Det är viktigt att det finns skolor där människor vill bo,

 6. Elever flyttas för att lösa trångboddhet

  Det ökande antalet elever i kommunen har gjort att flera skolor har blivit trångbodda. I december fattade en enig barn- och utbildningsnämnd beslut om

 7. Hög omsättning bland samiska pedagoger

  Inger Bieret Kvernmo Gaup undervisar barnen på Täppans förskola i Krokom. Omsättningen av samiska pedagoger inom förskola och skola har varit hög och

 8. Skolledare vidgade perspektiven i Shanghai

  Vad har skolledare i Kina gemensamt med skolledare i vår kommun? En hel del, visade det sig. Ann-Kristin Jonsson och Camilla Backman har med sig

 9. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 januari 2020

  Den 1 januari 2020 inför Krokoms kommun höjd högsta avgiftsgrundande inkomst för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Höjningen beror

 10. Nödvändig satsning på skollokaler i söder

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum I slutet av april 2019 fick kommundirektören i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och föreslå en struktur

 11. Många språk i skolan

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum I Krokoms kommuns skolor har 240 elever ett annat modersmål än svenska. Totalt handlar det om fyrtio olika

 12. Rektorn med växtkraft

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Peo Mars är rektor på Sånghusvallens skola och ansvarar över 28 anställda och 210 barn, ändå känner han sig

 13. Kojan visar vägen

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Personalen på Kojans fritidshem på Sånghusvallens skola har minskat ljudnivån, fått mer självgående barn och

 14. Nyhedens skola vann EU-tävling!

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Idag firade Nyhedens skola vinsten i "Elever tipsar EU"! Det är en filmtävling där skolelever runt om i

 15. Dags för den årliga avgiftskontrollen för plats på förskola eller fritidshem

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Det är viktigt att alla familjer i Krokoms kommun betalar rätt avgift för plats på förskola eller fritidshem

 16. Hon sprider samisk kunskap

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Inger Biret Kvernmo Gaup är en av fem samiska pedagoger. Här undervisar hon barnen på Täppans förskola i

 17. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 januari 2019

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Den 1 januari 2019 inför Krokoms kommun höjd högsta avgiftsgrundande inkomst för plats i förskola,

Hjälpte informationen på sidan dig?