Nyhetsarkiv

Nyheter

 1. Sjätteklassarna trivs på Nyhedens skola

  Barnen från Aspås och Rödöns skolor trivs utmärkt på Nyheden där de går tillsammans i klass 6A. På bilden ser vi längst fram Albin Berg, Rasmus

 2. Utemiljöer på förskolor och skolor rensas för att vara säkra för barnen

  Just nu pågår ett omfattande arbete med att rensa utemiljöerna på kommunens förskole- och skolgårdar. Ett nödvändigt arbete för att säkerställa att

 3. Bra med skola på distans

  Hedvig Åslund har distansundervisning med läraren Anders Magnusson Cederbergskolan i Föllinge. Foto: Anneli Åsén När undervisningen inte kan bedrivas

 4. Ny förskola ersätter fyra små i centrala Krokom

  När fyra förskolor samlas på ett och samma ställe kan kompetenser och resurser nyttjas effektivare. Planen är att den nya förskolan ska stå klar när

 5. Läkarintyg krävs för special­­kost av medicinska skäl

  Från och med höstterminen 2020 behöver de barn och elever som är i behov av specialkost visa upp ett medicinskt intyg där det framgår vilken typ av

 6. Förskolor i centrala Krokom slås ihop hösten 2020

  Då behovet av barnomsorgsplatser inte ökat i den omfattning som förutspåtts saknas barnunderlag för ungefär två avdelningar kommande läsår.

Hjälpte informationen på sidan dig?