Projekt

Förskola och skola - pågående projekt

  1. Ny förskola i Krokom

    Hösten 2022 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. Satsningen görs för att kunna erbjuda en

Förskola och skola - avslutade projekt

  1. Kulturskolans Manifestival 2018

    Under Manifestivalen den 21-25 maj, lyftes Kulturskolans verksamheter fram i strålkastarljuset. Det blev en vecka, givetvis fylld med musik i alla

  2. PlM - Praktisk IT- och Mediekompetens

    PlM är ett rikstäckande arbete, initierat av Skolverket för att främja utvecklingen och användningen av IKT i skolan. PlM handlar till viss del om att

Hjälpte informationen på sidan dig?