Projekt

Förskola och skola - pågående projekt

  1. Ny skola i Nälden

    En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6. Den nuvarande

  2. Ny förskola i Krokom

    Våren 2023 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. Satsningen görs för att kunna erbjuda en

Hjälpte informationen på sidan dig?