Informationsmöte i Nälden

Välkommen till ett informationsmöte den 11 september om ny gruppbostad och hållplats Nälden.

När: 11 september kl 18.00-19.00
Var: Bygdegården i Nälden

Politiker och tjänstemän lämnar aktuell information och svarar på frågor om ny gruppbostad på Ljungarvägen och hållplats Nälden.

Skissbild över hur hållplats Nälden skulle kunna se ut