Här hittar du in­formation om Corona­viruset

I Krokoms kommun samlas den politiska ledningen i kris­lednings­nämnden vid behov för att diskutera åtgärder för att förhindra smitt­spridning av Coronaviruset.

Om du har symptom som feber, för­kylning, ont i magen eller hosta ska du stanna hemma. Kontakta 1177 för rådgivning om provtagning.

Krokoms kommun följer händelseutvecklingen till­sammans med Region Jämtland Härjedalen, Läns­styrelsen och övriga kommuner i Jämt­lands län genom regelbundna sam­verkans­möten.

Kontakta oss via telefon och mejl!

På grund av coronaviruset vill vi att våra medborgare i första hand kontaktar oss via telefon eller mejl, och så långt det är möjligt undviker personligt besök till kundcenters reception i kommunhuset och i det röda huset på kullen.

Så här kontaktar du oss

Ring på telefon 0640 161 00 eller mejla till kundcenter@krokom.se

Håll dig uppdaterad!

På krisinformation.se kan du läsa mer om hanteringen av utbrottet av covid-19 och vad du kan göra för att undvika att sprida smittan. Här hittar du senast bekräftade informationen på både nationell och regional nivå, information från Folkhälsomyndigheteten med rekommendationer för att minska smittspridning mm.


Länk till Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på andra språk om covid-19

Information på andra språk om covid-19

Folkhälsomyndigheten publicerar in­formation på andra språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta. Sidan uppdateras löpande.


Information på andra språk på folkhälso­myndig­hetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du är orolig

Röda korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stöd­telefonen nås på telefonnummer 0771–900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00–16.00

Mind för psykisk hälsa erbjuder Äldrelinjen för den som längtar efter någon att prata med. Stödtelefonen nås på telefonnummer 020 - 22 23 33 och har öppet vardagar 08:00-19:00 och helger 10:00 - 16:00

Svenska kyrkan erbjuder samtal med präster och diakoner på den ort där du bor. Jour­havande präst kan man prata med via telefon, digitalt brev eller chatt. Telefonjouren är öppen alla dagar mellan 17.00 och 08.00. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.

Uppdrag psykisk hälsa erbjuder en mängd nyttiga länkar för dig som söker information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristid. Länkarna är anpassade för olika målgrupper och behov.

nyttiga länkar om Psykisk hälsa i kristidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du är utsatt för våld

Centrum mot våld erbjuder stödsamtal till personer som är eller har varit våldsutsatta. Telefon­numret är 0200-120 145.

Kvinnojouren finns till för att stötta kvinnor som utsatts för våld och deras barn.Telefonnumret är 063-13 25 00.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Telefonnumret är 020–50 50 50.

Om du vill komma igång med fysisk aktivitet

Riksförbundet HjärtLung erbjuder kostnadsfri rådgivning om mat och träning, kostnadsfria samtal med hälsocoacher och en rad aktiviteter via hemsidan;

https://tillsammansisommar.se/länk till annan webbplats

Stöd för personer i riskgrupp

Behöver du hjälp med hemleverans av matvaror eller inköp av hygienartiklar? Det finns hjälp att få.

Länk till sidan Frivillighjälp med mer information och kontaktuppgifter

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Vård och omsorg

Här hittar du viktig information som rör verksamheter inom vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg

Hur många är smittade av Covid-19 inom socialförvaltningen?

Hur många är smittade av Covid-19 inom socialför­valtningen?

Totalt 1 medarbetare inom Socialförvaltningen är just nu sjukskrivna med konstaterad Covid-19.

Äldreboenden: 0

Äldreboenden där smitta finns: Just nu finns inget boende med konstaterad smitta i Krokoms kommun

LSS: 0

Hemtjänsten: 0

Övriga verksamheter: 1

Friskskrivna efter tidigare konstaterad Covid-19: 13

Smittade vårdtagare/brukare just nu: 0

Avlidna vårdtagare: 0

Vi uppdaterar denna information i takt med att nya testresultat kommer in. Uppdateringen sker efter att det närmaste arbetslaget först informerats. Denna information uppdaterades senast den 6 oktober.

Viktig information inom vård och omsorg

Viktig information inom vård och om­sorg


Daglig verksamhet öppnas stegvis upp

Den 14 april stängdes den dagliga verksamheten ned helt, för att sedan öppnas i begränsad form någon vecka senare. Individer i samma boende har daglig verksamhet tillsammans och undviker därmed extern kontakt. Från vecka 33 och 34 erbjuds även individer utan LSS-boende daglig verksamhet igen i viss omfattning.

På tre av våra LSS-boenden där vi har extra utsatta riskgrupper stannar individerna fortsatt hemma från sin dagliga verksamhet. Stöd o service betalar ut den så kallade haber­sättningen till alla inom Daglig Verksamhet, som om de var på jobbet.

Vårdtagare på äldreboende i Krokoms kommun smittad efter vård på sjukhus

En vårdtagare har konstaterats smittad med Covid-19 efter vård på sjukhus. Vårdtagaren hade testats, men provresultatet hade inte kommit när denne skickades till ett äldreboende i Krokoms kommun. Utifrån att provsvaret inte kommit fattade Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska beslut om att vårdtagaren skulle betraktas som smittad. Personalen använde full skyddsutrustning, vårdtagaren isolerades och personalen gick inte emellan denna och andra vårdtagare. När testresultatet kom visade det sig att vårdtagaren hade Covid-19. Vårdtagaren vistades under en period på sjukhus, men är nu frisk. Smittan spred sig inte till personal eller andra vårdtagare. Efter händelsen har Krokoms kommun öppnat en avskild avdelning som en extra säkerhetsåtgärd när vårdtagare till exempel kommer från avdelningar på sjukhuset där smittspridning förekommit.

Provtagning av personal som jobbat på sjukhuset innan jobb inom Socialförvaltningen

Vid enstaka tillfällen händer det att personal från Socialförvaltningen behöver jobba inne på avdelning på sjukhuset. Dessa personer kommer att testas för Covid-19 innan de går tillbaka till sitt ordinarie arbete. Om provsvar dröjer kommer medarbetaren att få lön under väntetiden.

Möjligt träffas inomhus på äldreboenden igen

Under sommaren har det funnits säkra mötesplatser utanför Sol­backa, Blomstergården och Hällebo. Från 1 oktober flyttas dessa mötesplatser in i lämpliga utrymmen inomhus Kontakta avdelningen där din anhörige bor för att boka tid för ett möte.

 

Länk till mer information om vad som gäller vid besök

Ingen smitta på testad enhet på Blomstergården enligt pilotstudie

All personal på en av enheterna på Blomstergården i Krokom har testats för Covid-19. Ingen bar på smittan. Masstestningen är ett led i en pilotstudie som drivs av Region Jämtland Härjedalen.

Ingen smitta på Sol­backa enligt pilot­studie

Äldreboendet Solbacka i Föllinge är med i en pilotstudie som drivs av Region Jämtland Härjedalen. All personal som arbetar i Solbackas byggnad har testats för Covid-19 vid två tillfällen. Syftet är att undersöka om även symptomfri personal kan vara smittad. Masstestningen har visat att ingen på Solbacka bar på smittan.

Kraftsamling för unde­rhållning till isolerade

Krokoms kommun har som mål att alla våra boenden ska få någon form av underhållning varannan vecka. Patriks Combo var först ut och genom­förde en miniturné till fyra av kommunens gruppbostäder, Svenska Kyrkan har sjungit vid kommunens äldreboenden, biblioteket har spelat in konstutställningar.

Vill du också bidra, kontakta vår kultursamordnare Louise Öhnstedt;

Telefonnummer: 0640 - 162 72
Mail: louise.ohnstedt@krokom.se

Många med vård­kompetens i Krokoms kommun

Den kompetensinventering som gjorts i Krokoms kommun visar att 100 personer har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Det handlar till exempel om ett större antal vårdbiträden, 28 undersköterskor och 3 sjuksköterskor som idag arbetar med andra arbets­uppgifter inom kommunen. Just nu räcker ordinarie personal och vikarier till för att täcka behovet inom Socialförvaltningen.

All personal utbildas i basala hygienrutiner

All personal inom socialförvaltningen har utbildats i basala hygienrutiner.

Läsplattor till äldre­boenden och grupp­bostäder

Samtliga äldreboenden och grupp­bostäder för personer med funktions­variationer har utrustats med läs­plattor. Läsplattorna har konton för Skype, Zoom och Facetime.

Besöksrestriktioner på äldreboenden

1 oktober 2020 tas det tillfälliga besöksförbudet inom särskilt boende för äldre bort, men fortfarande gäller vissa restriktioner vid alla besök på våra boenden. Stort ansvar läggs på individen att förhindra smittspridning.

Länk till utförlig information om vad som gäller vid besök från och med den 1 oktober

Det råder även besöksrestriktioner på kommunens gruppbostäder.

Personal som blivit frisk

Vård och omsorgspersonal som haft t.ex. förkylning eller influensa och blivit friska, kan återgå i tjänst efter att dom varit helt symptomfria i två dagar.

SFI-undervisning sker digitalt

Från och med onsdag den 18 mars har vuxenutbildningen i Krokom helt gått över till distansundervisning inom SFI och Vård- och omsorgsut­bildningen. Det görs utifrån regeringens rekommendationer.

Matlådor ersätter sociala måltider för vissa äldre

De äldre personer i Krokom som av sociala skäl brukar äta på Hällebo erbjuds matlådor i stället.

Dagverksamheten Pol­stjärnan är öppen

Dagverksamheten för äldre, Polstjärnan i Krokom, är fortsatt öppen. Det är en mindre grupp äldre som träffas och enbart de som är helt friska får vara med.

Familjecentralen stängd

Från och med måndag den 16 mars är Familjecentralen stängd. Beslutet har fattats av socialchef, chef för hälso­centralen samt barn och utbildnings­chef. Beslutet gäller tills vidare.

För att förebygga spridning av corona­viruset har beslut fattats av Östersunds kommun att familjeråd­givningens verksamhet ska reduceras fram till i första hand 13 april 2020. I praktiken innebär det att alla besök kommer att ske på huvud­mottagningen i Östersund. Filialerna i Bräcke, Hackås,

Hammarstrand, Krokom, Strömsund, Sveg/Hede och Åre stänger tillfälligt. När det bedöms lämpligt kan familje­rådgivning erbjudas via telefon. Möjlig­heterna att erbjuda familjeråd­givning genom möten via videolänk undersöks för närvarande och kan komma att erbjudas.

Telefonkontakt ersätter vissa besök

Där så är möjligt ersätter telefon­konsultation besök av vårdpersonal för att undvika smitt­spridning. Det gäller till exempel vissa besök av sjuksköterskor, och hemtjänstpersonal.

Rutiner för medicin­hantering

Medicin delas ut för upp till tre veckor, i stället för en vecka i taget. Personal som tidigare inte haft delegation för att dela ut läkemedel, lärs upp för att säkerställa att inga problem uppstår vid en ökad sjuk­frånvaro i personal­grupperna. Det handlar om till exempel arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Personalrestriktioner

Socialchef har beslutat att samtliga utbildningar och kurser inom social­förvaltningen ställs in tills vidare. Från och med måndag den 16 mars genomförs inga tjänsteresor utanför länet, med mindre än att skriftlig riskbedömning gjorts av verk­samhetschef.

Viktig information inom individ- och familjeomsorg

Viktig information inom individ- och familje­omsorg

Stöd för psykisk hälsa

Här hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer samt information och råd kring att möta oro, stärka social gemenskap och upprätthålla hälso­samma rutiner i kristider; https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/länk till annan webbplats

IFO:s reception öppen enbart för bokade besök

För att undvika smittspridning är receptionen hos Individ och familje­omsorgen, IFO, stängd för drop in-besök. Bokade besök tas emot som vanligt.

Utökade tillgänglighet på telefon

Individ- och familjeomsorgen har telefontid mån-tis och tor-fre 08:45-09:30.

Personalen försöker ha telefonerna öppna så mycket som möjligt utöver telefontiden. Personalfrånvaron den aktuella dagen avgör hur tillgänglig personalen kan vara.

IFO:s reception nås på telefonnummer: 0640-162 82

Distansmöten för förkylda

Om du behöver ha ett möte och är sjuk kommer vi att lösa det via telefon eller digitala möten. Ring din hand­läggare i för­väg. Det gäller även om du bara har lättare förkylnings­symptom.

Är du orolig för att något barn far illa?

Det är viktigt att vi tillsammans hjälper till att skydda utsatta barn. Om du är orolig för att ett barn far illa, kontakt oss via telefon 0640-162 82

Familjerådgivningens verksamhet reducerad

Familjerådgivningens verksamhet reduceras fram till i första hand 13 april 2020. I praktiken innebär det att filialen i Krokom stänger tillfälligt och alla besök kommer att ske på huvud­mottagningen i Östersund. När det bedöms lämpligt kan familjeråd­givning erbjudas via telefon. Möjligheterna att er­bjuda familjeråd­givning genom möten via videolänk undersöks för närvarande och kan komma att erbjudas.

Frågor och svar om vad som händer vid eventuell smitta

Frågor och svar om vad som händer vid eventuell smitta

Vad händer om min anhörige uppvisar symptom av Covid-19?

Svar: Om en vårdtagare uppvisar förkylningssymptom isoleras personen i sitt boende. Vårdtagaren testas för Covid-19 av sjuksköterska eller distriktssköterska så fort som möjligt. All personal använder skyddsutrustning som krävs.

Ett begränsat antal personer träffar den smittade och personalen går inte emellan friska och sjuka patienter.

Det tar som längst två dagar innan provsvaren kommer.

Får jag veta om min anhörige smittats av Covid-19?

Svar: Anhöriga, gode män och för­valtare till personer som testats positivt för Covid-19 informeras alltid.

Får jag veta om någon på min anhöriges boende smittats av Covid-19?

Svar: Utifrån patientsekretessen informeras enbart den smittade, dennes anhöriga/legala företrädare samt personalen på det berörda boendet. Anhöriga till övriga boenden informeras inte.

Får jag veta om någon inom social­för­valt­ningens verksamheter smittats?

Svar: Socialförvaltningen går ut med övergripande information om vilken/vilka verksamheter som har drabbats av smittade vårdtagare. Informationen sker på kommunens hemsida och genom press­meddelanden.

Flyttas smittade personer bort från sina boenden?

Svar: Smittade personer flyttas inte, om de inte behöver mer avancerad vård på sjukhus. Däremot isoleras de i sitt boende. Personal går inte emellan friska och sjuka patienter.

Testas personalen för Covid-19?

Svar: Kommunen har ett bra sam­arbete med Hälsocentralen i Krokom som har god kapacitet att testa personal inom vård- och omsorg. Testerna utförs på plats i Krokom sen 6 april. All vård- och omsorgspersonal som får förkylningssymptom testas.

Finns tillräckligt med skyddsutrustning för personalen?

Svar: Just nu finns tillräckligt med skyddsutrustning för dagens behov. Vi håller på att bygga upp lager för att kunna hantera ett eventuellt större utbrott av Covid-19.

Här hittar du mer in­formation om frivillig­hjälpen

Förskola och skola

Här hittar du viktig information som rör verksamheter inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Viktig information inom förskola och skola

Viktig information inom förskola och skola

Aktuellt i oktober

Samtliga pedagoger på förskolan som vi rapporterat om tidigare, har nu testats och ingen ytterligare är smittad.

Det har konstaterats att en elev på en skola blivit smittad av Covid-19. Vårdnadshavare till barn i berörda skola har fått information om händelsen. Det kommer inte ske någon organiserad testning av elever från skolan.

Två pedagoger på olika skolor har bekräftats smittade av Covid-19. Ingen av pedagogerna har varit i tjänst under den senaste veckan. Vårdnadshavare till barn i berörda skolor har fått information om händelsen.

Enligt gällande rutin inom förskola och skola arbetar ingen personal med förkylningssymtom och sjukskriven personal testas för Covid-19.

Vårdnadshavare uppmanas att vara extra uppmärksamma och att även vid lindrigare symtom testa både barn och vuxna i familjen. Boka test via 1177. Håll barnen hemma tills de varit symtomfria i minst 48 timmar.

Informationen publicerad 2020-10-07

Skolor, fritids och för­skolor håller öppet

Skolplikt gäller och samtliga grund­skolor, förskolor och fritids i Krokoms kommun kommer hålla öppet tills vidare. Kommunen följer Folkhälso­myndighetens rekommendationer.

För att förhindra smittspridning ställs från och med nu strängare krav på att personal och barn i verksam­heten ska vara helt friska. Personer med hosta, feber och påverkat allmäntillstånd ska stanna hemma. Om ett barn är i riskgrupp - ta kontakt med skolan för att stämma av hur undervisningen kan fortsätta.

Vid information om att personal eller barn på någon skola, förskola eller fritids blivit smittat av coronavirus kan beslut om stängning komma att fattas med kort varsel. Det sker i sådana fall efter samråd med smittskyddsläkare.

Riktlinjer

Region Jämtland Härjedalen har tagit fram riktlinjer till personal inom och vårdnadshavare med barn i förskola eller skola under Covid-19 pandemin.
Ladda ner Region Jämtland Härjedalens riktlinjerPDF

Informationen uppdaterad 2020-10-23

Oro för smittspridning i skolan

Om du som vårdnadshavare känner oro för ditt barn ber vi dig kontakta rektor för att få utförlig information kring hur skolan arbetar för att minska smittspridning. Rektor kan också ordna rådgivning med skolhälso­vården.

Rutin när elever är frånvarande under Coronapandemin

Skolor i Krokoms kommun följer Folk­hälsomyndighetens allmänna råd för verksamheter och har en daglig bevakning av myndighetens råd för att minimera risken för smitta. Verksam­hetens aktiviteter riskbedöms regel­bundet.

Elever med lindriga symptom är frånvarande längre period

När elever är frånvarande längre än 10 skoldagar ska skolan erbjuda under­visning via fjärr- eller distans­undervisning.

Elever i riskgrupp

Skolan ska vara extra uppmärksam på undervisningssituationer för elever som är i riskgrupp. I dialog med vårdnadshavare, elevhälsa och skol­hälsovård ska undervisning ordnas som är i linje med barnens bästa.

Elever som har familje­medlem i riskgrupp

När elever bor tillsammans med en person som tillhör en riskgrupp kan det vara skäl för fjärr- eller distans­undervisning. Skolan ansvarar för att ha regelbunden uppföljning med elev och vårdnadshavare för att säkra elevens rätt till undervisning.

När vårdnadshavare håller elev hemma på grund av oro för Covid-19

Om vårdnadshavare håller sina barn hemma av oro för smitta ska skolan ha en dialog med vårdnadshavare och informera om hur skolan arbetar för att minimera risken för smittspridning. Rektor ska rådgöra med närmaste chef och elevhälsan och vid behov undersöka möjlighet till tillfälliga alternativa lösningar för undervisning. Orosanmälan till socialtjänsten kan bli aktuell.

När elever kommer tillbaka till skolan efter frånvaro

När elever kommer tillbaka till skolan ska en uppföljning av kunskapsläget göras. Detta för att säkra upp så att eleven, om det behövs, ges tillgång till extra anpassningar eller särskilt stöd

Undvik smittspridning vid hämtning och lämning

För att i möjligaste mån undvika risk för smittspridning bör barnet lämnas och hämtas utanför entrén till för­skolan och fritidshemmet. Personal avgör vilka som släpps in på för­skolan. Vid bokade besök hämtas vårdnadshavare vid entrén.

Utökad städning

Verksamhetschef inom kost och städ har beslutat att prioritera sina resurser till förskolor, fritidshem skolor och äldre­omsorgen. I dessa verksamheter kommer det att städas oftare. Städ­personal kommer oftare att städa så kallade tag-ytor som strömbrytare, dörrhandtag, ledstänger osv.

Inga besök från all­män­heten på för­skolor och skolor

Vårdnadshavare avgör vilka som får lämna och hämta barnen i förskola och skola. Det innebär att vänner och släktingar kan hämta barnen som vanligt.

Avgiftsfri allmän förskola

Barn som har avgiftsfri 15-timmars allmän förskola, kan återigen komma tillbaka till verksamheten. Från och med måndag den 6 april kommer verksamheten för dessa barn att fungera som tidigare.

Outnyttjad förskole­plats

Med anledning av coronasituationen har Barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att inte tillämpa den regel som säger att en förskoleplats som inte används på två månader kan bli uppsagd.

När vårdnadshavare permitteras

När ett barns vårdnadshavare blir permitterad påverkar detta rätten till plats på förskolan. Om permitteringen innebär att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad likställs detta med arbetslöshet. En arbets­lös vårdnads­havare har rätt att ha sitt barn på förskolan i 15 timmar per vecka på fasta dagar och tider. Den begränsade tiden träder i kraft omgående.

Om barnet är fött 2015­–2017 gäller avgifts­fri allmän förskola. Anmäl avgiftsfri allmän förskola till förskole­expeditionen.

Korttidspermittering

Om vårdnadshavaren blir korttids­permitterad och går ner i arbetstid ska barnets tid på förskolan justeras efter de nya arbetstiderna.

Prao

Prao under höstterminen 2020 ställs in och ersätts av annan aktivitet.

Badhus

Badhusen är öppna dagtid för bad och sim­undervisning för skolbarn. Från och med vecka 41 är badhusen även öppna kvällstid för föreningar och allmänhet.

Pollenallergi

Har ditt barn pollenallergi? För att kunna bedöma om barnet har symtom som är naturliga av andra orsaker eller om det rör Covid-19, så uppmanar vi så här:

 • Blir barnet bättre av sin pollen­medicin, låt barnet gå till förskola/skola
 • Blir barnet inte bättre av sin pollenmedicin, stannar barnet hemma

Låna digitala verktyg

För att underlätta hantering av utlåning finns en e-tjänst om du behöver låna digitala verktyg.

Länk till e-tjänsten https://e-tjanster.krokom.se/oversikt/overview/134länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktig information inom vuxenutbildning

Viktig information inom vuxen­ut­bildning

Digital undervisning inom vuxenut­bildningen

Från och med torsdag den 19 mars har vuxenutbildningen i Krokom helt gått över till distansundervisning. Det påverkar till exempel Svenska För Invandrare (SFI) och Vård- och om­sorgsutbildningen. Beslutet har fattats av Krokoms Krisledningsnämnd, utifrån regeringens rekommendationer.

Vatten och renhållning

Här hittar du viktig information som rör verksamheter inom vatten och renhållning

Viktig information om renhållning

Viktig information om renhållning

I en situation då smitta sprids bland befolk­ningen är det viktigare än någonsin att av­fallshantering fungerar och att sophämtare och driftpersonal förblir friska. Det krävs bara ett kortvarigt stopp i avfallsinsamlingen innan kärlen blir överfulla, vilket innebär mer mat för skadedjuren som därmed förökar sig.

Tre enkla saker du kan göra för att undvika smitt­spridning:

 • Se till att dina sopor är korrekt för­packat i påsar och förslut med dubbelknut innan du kastar det i sopkärlet. Detta skyddar dina sop­hämtare och de som ska hantera avfallet från eventuell smitta i avfallet. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är en bra regel att hålla sig till alla dagar.­
 • Ställ inga soppåsar bredvid sopkärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och sophämtare riskerar utsättas för direktkontakt med avfallet.
 • Begränsa antalet besök till åter­vinningscentralen. Håll avstånd inne på anläggningen.

För utepersonalen är sophämtning prio­riterad före annan verksamhet. ÅVC kan komma att stängas vid behov. Om det blir aktuellt kommer vi uppdatera informationen på hemsidan.

Prioriterad sophämtning

Vårdinrättningar, särskilda boenden, livs­medelsproducenter med flera, är prioriterade om sophämtning inte kan utföras överallt.

Kundärenden kan ta längre tid

Vi har i dagsläget en del sjukfrånvaro bland vår administrativa personal, vilket gör att kundärenden kan ta lite längre tid än normalt. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Viktig information inom avdelningen för vatten

Viktig information inom avdelningen för vatten

I en situation då smitta sprids bland befolkningen är det viktigare än någonsin att produktion, distribution och rening av vatten fungerar som den ska. Vi vidtar därför försiktighets­åtgärder för att undvika smitt­spridning och för att vår personal ska förbli friska

Inga byten av vattenmätare

Vi kommer inte att utföra några byten av vattenmätare hemma hos kunder ett tag framöver. Vi tar heller inte emot några kundbesök.

Kontakt

Det går bra att kontakta oss genom att ringa kundcenter 0640-161 00 eller mejla vårt kundcenter@krokom.se

Kundärenden kan ta lite längre tid än normalt. Vi hoppas att ni har överseende med detta.


Näringsliv, kultur och fritid

Här hittar du information som rör verksamheter inom näringsliv, kultur och fritid.

Viktig information om idrottsanläggningar

Viktig information om idrotts­anläggningar

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till fysisk aktivitet och deras rekommendationer är i dagsläget att idrott och träning ska fortsätta. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Sporthallar

Alla sporthallar är öppna som vanligt.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten är:

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Undvik närkontakt mellan idrottsutövarna, gör andra övningar istället.
 • Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • När det är möjligt hålla träningar utomhus.

Badhus

Från och med ecka 41 är badhusen öppna kvällstid för föreningar och allmänhet.

Viktig information om simskola

Sommarsimskolan inställd

Tyvärr är vår sommarsimskola på badhusen i Krokom, Änge och Föllinge inställd i år. Under simskolan så är det svårt att hålla avstånd mellan varandra för både deltagare och simlärare. Före och efter lektionen nyttjas även gemensamma omklädningsrum och duschar. För att förhindra ökad smittspridning av Covid-19 är årets sommarsimskolan därför inställd.

Viktig information vid evenemang

Viktig information vid evenemang

Med anledning av Folkhälsomyndig­hetens rekommendationer och regeringsbeslut så är det många evenemang som ställs in. Planerar du att besöka ett evenemang, bör du kontakta respektive arrangör för att få aktuell information.

Besökare

När du besöker ett evenemang följ Folk­hälso­myndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Är du sjuk ska du stanna hemma.

Arrangör

Är du arrangör, ta del av Folkhälso­myndig­­hetens information till arrangörer av sammankomster och evenemang.

Checklista för riskbedömning

Länk till Folkhälsomyndighetens information om riskbedömning vid evene­mang med anledning av Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens beslut

om allmänna sammankomster

Länk till regeringens hemsida och in­formation om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga till­ställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktig information från biblioteken

Viktig information från biblioteken

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår:

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sek
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Hosta och nys i armvecket, då hindrar du smittspridning
 • Tänk på att hålla avstånd till andra personer för att undvika smittspridning

Biblioteken håller öppet som vanligt med några undantag. Bokbussen kör enligt tidtabell from 25/8 men med vissa restriktioner för att undvika smittspridning.

Beslut om ändrade öppettider kan snabbt fattas ifall det blir nödvändigt.

Här hittar du aktuella öppettider

Tillhör du en riskgrupp eller känner dig osäker på eventuella virussymtom ber vi dig att inte besöka oss nu utan komma vid ett senare tillfälle eller kontakta oss för alternativa sätt för att t.ex. kunna hämta reserverade böcker.

Du har även möjlighet att ta del av vårt digitala utbud.

Här kan du kontakta ditt bibliotek

Information för restaurangverksamheter

Information för rest­aurang­verksam­heter

Restaurangägare och andra livs­medels­­verksamheter drabbas hårt av effekterna av Coronaviruset. Bygg- och miljö­avdel­ningen vill ge er som arbetar inom dessa yrken några bra tips på var man kan hitta mer in­formation om rådgivning och regler för sin verksamhet.


Lena Holmgren 0640 161 00

kundcenter@krokom.se

Jessica Malander 0640 161 00

kundcenter@krokom.se

Du kan även mejla Bygg och miljös allmänna e-post så ser vi till att din fråga hamnar rätt.

byggochmiljonamnden@krokom.se

Här finns kontaktuppgifter till kundcenter


Mer information

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndig­heten och SKR har tagit fram riktad information till dig som driver en restaurang­verksamhet om till exempel vad de nya reglerna innebär och liknande.

Information om coronaviruset på livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya regler för restaurangägare och krogar på Folkhälso­myndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad de nya reglerna kan inne­bära - kommentarer från Sveriges kommuner och landsting SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktig information för idrottsföreningar

Viktig information för idrotts­föreningar

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av corona­pandemin. Riksidrottsförbundet har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.


Mer information om stödet från Riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kost och städ

Här hittar du viktig information inom verksamheterna kost och städ.

Viktig information inom kost och städ

Information inom kost och städ


Minskat utbud av mat­rätter för barn och äldre

 • I skolorna kommer endast en maträtt att serveras framöver.
 • För de äldre med hemstjänst tas valmöjligheterna mellan olika mat­rätter bort från och med den 25 mars.
 • Begränsningarna införs för att personalen ska hinna med nya arbetsuppgifter.

Utökad städning av lokaler för barn och äldre

Verksamhetschef inom kost och städ har beslutat att prioritera sina resurser till förskolor, fritidshem skolor och äldreom­sorgen. I dessa verksamheter kommer det att städas oftare. Städ­personal kommer oftare att städa så kallade tag-ytor som strömbrytare, dörrhandtag, ledstänger osv.

Stängda badhus och minskat kontorsstäd

Under coronapandemin omfördelas kommunens städresurser. Som en konsekvens av det har kommunens badhus varit stängda från och med den 19 mars och städning av kontor har dragits ned. Städresurserna har istället utökats inom kommunens äldreomsorg samt på skolor och förskolor.

Hjälpte informationen på sidan dig?