Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Har ditt barn behov av specialkost?

För de barn och elever som behöver specialkost av medicinska skäl behövs läkarintyg bifogas ansökan. Senast den 17 september behöver kostavdelningen ha intyget.

Ansökan om specialkost och anpassad kost gör du via vår e-tjänst. De barn, elever som behöver specialkost av medicinska skäl ska till ansökan bifoga ett medicinskt intyg (läkarintyg) där det framgår vilken typ av kost som barnet, eleven behöver. Intyget behöver vi för att säkerställa att matgästen får rätt mat.

Notera:
Läkarintyg för specialkost behöver kostavdelningen ha senast den 17 september. Finns en bokad tid för utredning på barnmottagningen så gäller det inskickade kostintyget tills utredningen är klar.

Intyg om specialkost samt läkarintyg ska förnyas inför varje läsår.

Länk till mer information och e-tjänst

Informationen publicerad 2021-06-22, uppdaterad 2021-08-18, uppdaterad 2021-09-01

Meny