Här hittar du in­formation om Corona­viruset

Kontakta oss via telefon och mejl!

På grund av coronaviruset vill vi att våra medborgare i första hand kontaktar oss via telefon eller mejl, och så långt det är möjligt undviker personligt besök till kundcenters reception i kommunhuset och i det röda huset på kullen.

Så här kontaktar du oss

Ring på telefon 0640 161 00 eller mejla till kundcenter@krokom.se

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information om hur många deltagare som får delta i ett arrange­mang och vistas i olika typer av lokaler. Alla regelverk syftar till att göra det möjligt för människor att hålla avstånd i verksamheterna och på arrangemangen, och därmed minska risken för spridning av covid-19.


Länk till folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gäller för vaccinering mot covid-19

Det här gäller för vaccinering mot covid-19

Alla i Jämtland/Härjedalen över 18 år kommer erbjudas gratis vaccin mot covid-19. Vaccination är det effektivaste sättet för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar där grundprincipen är att de som har störst risk att bli allvarligt sjuka ska erbjudas vaccinet först. Du som ingår i en prioriterad grupp kan boka tid för vaccination, antingen via bokningstelefon eller via webben. Observera att bokningen stänger när tiderna är slut.

Region Jämtland Härjedalen kommer informera löpande om vaccineringen i länet via tidningsannonser, på sin hemsida samt via 1177. Håll dig uppdaterad!

Information om tidsbokning för prioriterad grupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad om hur vaccineringen går till Pdf, 558.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på www.reghionjh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på www.1177.se/jamtland-harjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll dig uppdaterad via krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du den allra senaste informationen. På den här sidan hittar du specifik information för Krokoms kommun.

Här hittar du de senaste nyheterna från myndigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har symptom som feber, för­kylning, ont i magen eller hosta ska du stanna hemma. Kontakta 1177 för rådgivning om provtagning.

Krokoms kommun följer händelseutvecklingen till­sammans med Region Jämtland Härjedalen, Läns­styrelsen och övriga kommuner i Jämt­lands län genom regelbundna sam­verkans­möten.

Håll dig uppdaterad!

På krisinformation.se kan du läsa mer om hanteringen av utbrottet av covid-19 och vad du kan göra för att undvika att sprida smittan. Här hittar du senast bekräftade informationen på både nationell och regional nivå, information från Folkhälsomyndigheteten med rekommendationer för att minska smittspridning mm.


Länk till Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på andra språk om covid-19

Information på andra språk om covid-19

Folkhälsomyndigheten publicerar in­formation på andra språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta. Sidan uppdateras löpande.


Information på andra språk på folkhälso­myndig­hetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är orolig

Röda korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stöd­telefonen nås på telefonnummer 0771–900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00–16.00

Mind för psykisk hälsa erbjuder Äldrelinjen för den som längtar efter någon att prata med. Stödtelefonen nås på telefonnummer 020 - 22 23 33 och har öppet vardagar 08:00-19:00 och helger 10:00 - 16:00

Svenska kyrkan erbjuder samtal med präster och diakoner på den ort där du bor. Jour­havande präst kan man prata med via telefon, digitalt brev eller chatt. Telefonjouren är öppen alla dagar mellan 17.00 och 08.00. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.

Uppdrag psykisk hälsa erbjuder en mängd nyttiga länkar för dig som söker information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristid. Länkarna är anpassade för olika målgrupper och behov.

nyttiga länkar om Psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är utsatt för våld

Centrum mot våld erbjuder stödsamtal till personer som är eller har varit våldsutsatta. Telefon­numret är 0200-120 145.

Kvinnojouren finns till för att stötta kvinnor som utsatts för våld och deras barn.Telefonnumret är 063-13 25 00.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Telefonnumret är 020–50 50 50.

Om du vill komma igång med fysisk aktivitet

Riksförbundet HjärtLung erbjuder kostnadsfri rådgivning om mat och träning, kostnadsfria samtal med hälsocoacher och en rad aktiviteter via hemsidan;

https://tillsammansisommar.se/ Länk till annan webbplats.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Vård och omsorg

Här hittar du viktig information som rör verksamheter inom vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg

Restriktioner för besök på särskilt boende

Restriktioner för besök på kommunens särskilda boenden

Från och med den 10 mars 2021 går det att göra besök hos en anhörig på särskilt boende i personens rum/lägenhet alternativt i avsett besöksrum. Kravet på att boka tid för besöket gäller fortfarande.

Det är viktigt att rekommendationerna om god handhygien följs. Vid besök i den anhöriges rum/lägenhet ska även munskydd bäras. Observera att du som ska boka ett besök hos en person som bor på särskilt boende måste vara helt frisk.

Eftersom det fortfarande är oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19 behöver vi vara fortsatt mycket försiktiga.

Dessa restriktioner gäller för samtliga besökare, även för dig som har antikroppar.

Hur många är smittade av Covid-19 inom socialförvaltningen?

Hur många är smittade av Covid-19 inom socialför­valtningen?

Totalt 0 medarbetare inom socialförvaltningen är just nu sjukskrivna med konstaterad Covid-19.

Äldreboenden: 0

LSS: 0

Hemtjänsten: 0

Övriga verksamheter: 0

Friskskrivna efter tidigare konstaterad Covid-19: 49

Smittade vårdtagare/brukare just nu: 0

Avlidna vårdtagare: 2

Äldreboenden där smitta finns: 0

Vi uppdaterar denna information i takt med att nya testresultat kommer in. Uppdateringen sker efter att det närmaste arbetslaget först informerats. Denna information uppdaterades senast den 12 oktober.

Frågor och svar om vad som händer vid eventuell smitta

Frågor och svar om vad som händer vid eventuell smitta

Vad händer om min anhörige uppvisar symptom av Covid-19?

Svar: Om en vårdtagare uppvisar förkylningssymptom isoleras personen i sitt boende. Vårdtagaren testas för Covid-19 av sjuksköterska eller distriktssköterska så fort som möjligt. All personal använder skyddsutrustning som krävs.

Ett begränsat antal personer träffar den smittade och personalen går inte emellan friska och sjuka patienter.

Det tar som längst två dagar innan provsvaren kommer.

Får jag veta om min anhörige smittats av Covid-19?

Svar: Anhöriga, gode män och för­valtare till personer som testats positivt för Covid-19 informeras alltid.

Får jag veta om någon på min anhöriges boende smittats av Covid-19?

Svar: Utifrån patientsekretessen informeras enbart den smittade, dennes anhöriga/legala företrädare samt personalen på det berörda boendet. Anhöriga till övriga boenden informeras inte.

Får jag veta om någon inom social­för­valt­ningens verksamheter smittats?

Svar: Socialförvaltningen går ut med övergripande information om vilken/vilka verksamheter som har drabbats av smittade vårdtagare. Informationen sker på kommunens hemsida och genom press­meddelanden.

Flyttas smittade personer bort från sina boenden?

Svar: Smittade personer flyttas inte, om de inte behöver mer avancerad vård på sjukhus. Däremot isoleras de i sitt boende. Personal går inte emellan friska och sjuka patienter.

Testas personalen för Covid-19?

Svar: Kommunen har ett bra sam­arbete med Hälsocentralen i Krokom som har god kapacitet att testa personal inom vård- och omsorg. Testerna utförs på plats i Krokom sen 6 april. All vård- och omsorgspersonal som får förkylningssymptom testas.

Finns tillräckligt med skyddsutrustning för personalen?

Svar: Just nu finns tillräckligt med skyddsutrustning för dagens behov. Vi håller på att bygga upp lager för att kunna hantera ett eventuellt större utbrott av Covid-19.

Här hittar du mer in­formation om frivillig­hjälpen

Förskola och skola

Här hittar du viktig information som rör verksamheter inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Viktig information inom förskola och skola

Viktig information inom förskola och skola

Vad gäller i skolornas verksamheter när de nationella restriktionerna upphört?

Skolorna ska även framöver utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer genom förebyggande åtgärder. De behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19.

Vilka anpassningar som gällt och som nu kan fasas ut avgörs av respektive verksamhet och beror på storleken på lokaler, barnens ålder och planerade aktiviteter.

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning
Den höga vaccinationstäckningen är grunden för de förändringar som gäller från och med 29 september. Därför är det fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.

Den enskildes ansvar innebär även fortsatt att:

 • Stanna hemma vid symptom – oavsett om det är en konstaterad covid-smitta eller inte.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant alternativt använda handdesinfektion.

Vaccinering för barn 12-15 år

Region Jämtland Härjedalen erbjuder nu vaccinering för barn i åldrarna fyllda 12 år till 15 år. Dos 1 planeras att ges innan höstlovet.

Vaccinationen kommer att ske på högstadieskolorna och elevhälsans personal kommer att bistå regionens vaccinatörer. Det kommer inte innebära någon extra resa för barnen, utan det blir i samband med när eleverna ändå skulle vara på plats på skolan för moderna språk.

Samtycke krävs för att vaccinering ska kunna genomföras

En samtyckesblankett kommer att delas ut till eleverna som tar med den hem till vårdnadshavare. Vårdnadshavare skriver antingen under ett medgivande, eller kryssar i att de inte önskar vaccin för sitt barn. Ifylld samtyckesblankett ska lämnas in till skolan.

Informationen uppdaterad 2021-10-01


Nya råd från Folkhälsomyndigheten, 2020-12-01
Just nu ser situationen inte ut att lätta gällande smittan, och för att underlätta för personal har Folkhälsomyndigheten gått ut med nya råd angående när barn och elever ska stanna hemma. Om en medlem i familjen är sjuk, ska barnet/eleven stanna hemma.

Länk till Folkhälsomyndighetens sida:

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rutin inom förskola och skola
Enligt gällande rutin inom förskola och skola arbetar ingen personal med förkylningssymtom och sjukskriven personal testas för Covid-19.

Vårdnadshavare uppmanas att vara extra uppmärksamma och att även vid lindrigare symtom testa både barn och vuxna i familjen. Boka test via 1177. Håll barnen hemma tills de varit symtomfria i minst 48 timmar.

Skolor, fritids och för­skolor håller öppet

Skolplikt gäller och samtliga grund­skolor, förskolor och fritids i Krokoms kommun kommer hålla öppet tills vidare. Kommunen följer Folkhälso­myndighetens rekommendationer.

För att förhindra smittspridning ställs från och med nu strängare krav på att personal och barn i verksam­heten ska vara helt friska. Personer med hosta, feber och påverkat allmäntillstånd ska stanna hemma. Om ett barn är i riskgrupp - ta kontakt med skolan för att stämma av hur undervisningen kan fortsätta.

Vid information om att personal eller barn på någon skola, förskola eller fritids blivit smittat av coronavirus kan beslut om stängning komma att fattas med kort varsel. Det sker i sådana fall efter samråd med smittskyddsläkare.

Riktlinjer

Region Jämtland Härjedalen har tagit fram riktlinjer till personal inom och vårdnadshavare med barn i förskola eller skola under Covid-19 pandemin.
Ladda ner Region Jämtland Härjedalens riktlinjer Pdf, 75.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationen uppdaterad 2020-10-23

Oro för smittspridning i skolan

Om du som vårdnadshavare känner oro för ditt barn ber vi dig kontakta rektor för att få utförlig information kring hur skolan arbetar för att minska smittspridning. Rektor kan också ordna rådgivning med skolhälso­vården.

Rutin när elever är frånvarande under Coronapandemin

Skolor i Krokoms kommun följer Folk­hälsomyndighetens allmänna råd för verksamheter och har en daglig bevakning av myndighetens råd för att minimera risken för smitta. Verksam­hetens aktiviteter riskbedöms regel­bundet.

Elever med lindriga symptom är frånvarande längre period

När elever är frånvarande längre än 10 skoldagar ska skolan erbjuda under­visning via fjärr- eller distans­undervisning.

Elever i riskgrupp

Skolan ska vara extra uppmärksam på undervisningssituationer för elever som är i riskgrupp. I dialog med vårdnadshavare, elevhälsa och skol­hälsovård ska undervisning ordnas som är i linje med barnens bästa.

Elever som har familje­medlem i riskgrupp

När elever bor tillsammans med en person som tillhör en riskgrupp kan det vara skäl för fjärr- eller distans­undervisning. Skolan ansvarar för att ha regelbunden uppföljning med elev och vårdnadshavare för att säkra elevens rätt till undervisning.

När vårdnadshavare håller elev hemma på grund av oro för Covid-19

Om vårdnadshavare håller sina barn hemma av oro för smitta ska skolan ha en dialog med vårdnadshavare och informera om hur skolan arbetar för att minimera risken för smittspridning. Rektor ska rådgöra med närmaste chef och elevhälsan och vid behov undersöka möjlighet till tillfälliga alternativa lösningar för undervisning. Orosanmälan till socialtjänsten kan bli aktuell.

När elever kommer tillbaka till skolan efter frånvaro

När elever kommer tillbaka till skolan ska en uppföljning av kunskapsläget göras. Detta för att säkra upp så att eleven, om det behövs, ges tillgång till extra anpassningar eller särskilt stöd

Undvik smittspridning vid hämtning och lämning

För att i möjligaste mån undvika risk för smittspridning bör barnet lämnas och hämtas utanför entrén till för­skolan och fritidshemmet. Personal avgör vilka som släpps in på för­skolan. Vid bokade besök hämtas vårdnadshavare vid entrén.

Utökad städning

Verksamhetschef inom kost och städ har beslutat att prioritera sina resurser till förskolor, fritidshem skolor och äldre­omsorgen. I dessa verksamheter kommer det att städas oftare. Städ­personal kommer oftare att städa så kallade tag-ytor som strömbrytare, dörrhandtag, ledstänger osv.

Inga besök från all­män­heten på för­skolor och skolor

Vårdnadshavare avgör vilka som får lämna och hämta barnen i förskola och skola. Det innebär att vänner och släktingar kan hämta barnen som vanligt.

Avgiftsfri allmän förskola

Barn som har avgiftsfri 15-timmars allmän förskola, kan återigen komma tillbaka till verksamheten. Från och med måndag den 6 april kommer verksamheten för dessa barn att fungera som tidigare.

Outnyttjad förskole­plats

Med anledning av coronasituationen har Barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att inte tillämpa den regel som säger att en förskoleplats som inte används på två månader kan bli uppsagd.

När vårdnadshavare permitteras

När ett barns vårdnadshavare blir permitterad påverkar detta rätten till plats på förskolan. Om permitteringen innebär att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad likställs detta med arbetslöshet. En arbets­lös vårdnads­havare har rätt att ha sitt barn på förskolan i 15 timmar per vecka på fasta dagar och tider. Den begränsade tiden träder i kraft omgående.

Om barnet är fött 2015­–2017 gäller avgifts­fri allmän förskola. Anmäl avgiftsfri allmän förskola till förskole­expeditionen.

Korttidspermittering

Om vårdnadshavaren blir korttids­permitterad och går ner i arbetstid ska barnets tid på förskolan justeras efter de nya arbetstiderna.

Prao

Prao under höstterminen 2020 ställs in och ersätts av annan aktivitet.

Badhus

Badhusen är öppna dagtid för bad och sim­undervisning för skolbarn. (Läs mer under rubriken "Viktig information om idrottsanläggningar" om regler för badhusen).

Pollenallergi

Har ditt barn pollenallergi? För att kunna bedöma om barnet har symtom som är naturliga av andra orsaker eller om det rör Covid-19, så uppmanar vi så här:

 • Blir barnet bättre av sin pollen­medicin, låt barnet gå till förskola/skola
 • Blir barnet inte bättre av sin pollenmedicin, stannar barnet hemma

Låna digitala verktyg

För att underlätta hantering av utlåning finns en e-tjänst om du behöver låna digitala verktyg.

Länk till e-tjänsten https://e-tjanster.krokom.se/oversikt/overview/134 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktig information inom vuxenutbildning

Viktig information inom vuxen­ut­bildning

Digital undervisning inom vuxenut­bildningen

Från och med torsdag den 19 mars har vuxenutbildningen i Krokom helt gått över till distansundervisning. Det påverkar till exempel Svenska För Invandrare (SFI) och Vård- och om­sorgsutbildningen. Beslutet har fattats av Krokoms Krisledningsnämnd, utifrån regeringens rekommendationer.

Vatten och renhållning

Här hittar du viktig information som rör verksamheter inom vatten och renhållning

Viktig information om renhållning

Viktig information om renhållning

I en situation då smitta sprids bland befolk­ningen är det viktigare än någonsin att av­fallshantering fungerar och att sophämtare och driftpersonal förblir friska. Det krävs bara ett kortvarigt stopp i avfallsinsamlingen innan kärlen blir överfulla, vilket innebär mer mat för skadedjuren som därmed förökar sig.

Tre enkla saker du kan göra för att undvika smitt­spridning:

 • Se till att dina sopor är korrekt för­packat i påsar och förslut med dubbelknut innan du kastar det i sopkärlet. Detta skyddar dina sop­hämtare och de som ska hantera avfallet från eventuell smitta i avfallet. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är en bra regel att hålla sig till alla dagar.­
 • Ställ inga soppåsar bredvid sopkärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och sophämtare riskerar utsättas för direktkontakt med avfallet.
 • Begränsa antalet besök till åter­vinningscentralen. Håll avstånd inne på anläggningen.

För utepersonalen är sophämtning prio­riterad före annan verksamhet. ÅVC kan komma att stängas vid behov. Om det blir aktuellt kommer vi uppdatera informationen på hemsidan.

Prioriterad sophämtning

Vårdinrättningar, särskilda boenden, livs­medelsproducenter med flera, är prioriterade om sophämtning inte kan utföras överallt.

Kundärenden kan ta längre tid

Vid eventuell smittspridning bland administrativ personal kan kundärenden ta längre tid än vanligt att handlägga. Vi ber i så fall om överseende med det.

Viktig information inom avdelningen för vatten

Viktig information inom avdelningen för vatten

I en situation då smitta sprids bland befolkningen är det viktigare än någonsin att produktion, distribution och rening av vatten fungerar som den ska. Vi vidtar därför försiktighets­åtgärder för att undvika smitt­spridning och för att vår personal ska förbli friska

Inga byten av vattenmätare

Vi kommer inte att utföra några byten av vattenmätare hemma hos kunder ett tag framöver. Vi tar heller inte emot några kundbesök.

Kontakt

Det går bra att kontakta oss genom att ringa kundcenter 0640-161 00 eller mejla vårt kundcenter@krokom.se

Kundärenden kan ta lite längre tid än normalt. Vi hoppas att ni har överseende med detta.


Näringsliv, kultur och fritid

Här hittar du information som rör verksamheter inom näringsliv, kultur och fritid.

Viktig information om idrottsanläggningar

Viktig information om idrotts­anläggningar

Krokoms kommun har badhus och sporthallar öppna med vissa restriktioner

Badhus

 • Öppet för alla föreningar och privata bokningar. Max åtta deltagare per grupp.
 • Max antal personer i varje omklädningsrum samtidigt enligt "Pandemilagen". Information finns uppsatt i anslutning till varje omklädningsrum.
 • Tillgång till omklädningsrummen sker när er tid börjar och ni ska ha lämnat omklädningsrummen när er tid är slut.
 • Kom inte innan er exakta träningstid börjar. Detta för att slippa trängsel vid in och utpassering.
 • Allmänbadet är stängt.

Sporthallar

 • Öppet för alla föreningar och privata bokningar för personer födda 2002 och senare.
 • Öppet för alla föreningar och privata bokningar för personer födda 2001 och tidigare. Max 8 deltagare per grupp.
 • Alla omklädningsrum är stängda och allt ombyte ska ske hemma.
 • Avsluta träningen 5 minuter tidigare än bokningen. Kom inte innan er exakta träningstid börjar. Detta för att slippa trängsel vid in och utpassering.
Maxantal som får vistas i kommunens idrottsanläggningar inomhus

Anläggning

Max antal personer

Aspås skola, hall

18

Föllingehallen

60

Hissmoskolans hall

16

Jämtkrafthallen

120

Krokomshallen

60

Nyhedens sporthall

40

Näldens skola, hall

18

Näldens sporthall

60

Rödöns skola, hall

9

Krokoms badhus

8*

Änge badhus

8*

Föllinge badhus

8*

Alsens badhus

4*

* Max antal badande samtidigt


Det är viktigt att föreningar och andra nyttjare av idrottsanläggningar följer Folkhälso­myndig­hetens rekommendationer, regionens lokala allmänna råd och specialförbundens egna åtgärder.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Länk till Länsstyrelsens hemsida om aktuella begränsningar, tillsyn, frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Viktig information om simskola

Sommarsimskola

Simskolan 2020 blev tyvärr inställd på grund av Covid-19. För sommarsimskolan 2021 finns inget beslut taget om den kommer att genomföras eller inte. Vi avvaktar situationen med coronaviruset och följer händelseutvecklingen. Beslut kommer under våren 2021.

Viktig information vid evenemang

Viktig information vid evenemang

Med anledning av Folkhälsomyndig­hetens rekommendationer och regeringsbeslut så är det många evenemang som ställs in. Planerar du att besöka ett evenemang, bör du kontakta respektive arrangör för att få aktuell information.

Besökare

När du besöker ett evenemang följ Folk­hälso­myndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Är du sjuk ska du stanna hemma.

Arrangör

Är du arrangör, ta del av Folkhälso­myndig­­hetens information till arrangörer av sammankomster och evenemang.

Checklista för riskbedömning

Länk till Folkhälsomyndighetens information om riskbedömning vid evene­mang med anledning av Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens beslut

om allmänna sammankomster

Länk till regeringens hemsida och in­formation om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga till­ställningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Länk till Länsstyrelsens hemsida om aktuella begränsningar, tillsyn, frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktig information från biblioteken

Information för restaurangverksamheter

Information för rest­aurang­verksam­heter

Restaurangägare och andra livs­medels­­verksamheter drabbas hårt av effekterna av Coronaviruset. Bygg- och miljö­avdel­ningen vill ge er som arbetar inom dessa yrken några bra tips på var man kan hitta mer in­formation om rådgivning och regler för sin verksamhet.


Håll dig uppdaterad via krisinformation.se, här hittar du aktuell information om restriktioner.


Lena Holmgren 0640 161 00

kundcenter@krokom.se

Jessica Malander 0640 161 00

kundcenter@krokom.se

Du kan även mejla Bygg och miljös allmänna e-post så ser vi till att din fråga hamnar rätt.

byggochmiljonamnden@krokom.se

Här finns kontaktuppgifter till kundcenter


Mer information

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndig­heten och SKR har tagit fram riktad information till dig som driver en restaurang­verksamhet om till exempel vad de nya reglerna innebär och liknande.

Information om coronaviruset på livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärpta regler för restaurangägare och krogar på Folkhälso­myndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktig information för idrottsföreningar

Viktig information för idrotts­föreningar

Riksidrottsförbundet (RF) har en samlad sida för hur idrottsrörelsen påverkas av Coronaviruset. Här finns information angående beslut om rekommendationer, allmänna råd och förbud. Samt möjligheter till ekonomiskt stöd för föreningar.

 

Länk till Riksidrottsförbundet sida Öppnas i nytt fönster.

 

Kost och städ

Här hittar du viktig information inom verksamheterna kost och städ.

Viktig information inom kost och städ

Information inom kost och städ


Minskat utbud av mat­rätter för barn och äldre

 • I skolorna kommer endast en maträtt att serveras framöver.
 • För de äldre med hemstjänst tas valmöjligheterna mellan olika mat­rätter bort från och med den 25 mars.
 • Begränsningarna införs för att personalen ska hinna med nya arbetsuppgifter.

Utökad städning av lokaler för barn och äldre

Verksamhetschef inom kost och städ har beslutat att prioritera sina resurser till förskolor, fritidshem skolor och äldreom­sorgen. I dessa verksamheter kommer det att städas oftare. Städ­personal kommer oftare att städa så kallade tag-ytor som strömbrytare, dörrhandtag, ledstänger osv.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny