Covid-19 - Det här gäller från den 1 november 2021

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer rekommenderas precis som tidigare att testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar.

Den 1 november ändrades rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Då ändrades också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när. Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom..

Den höga vaccinationstäckningen är grunden för de förändringar som gäller från och med 29 september. Därför är det fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.

Den enskildes ansvar

  • Att stanna hemma vid symptom – oavsett om det är en konstaterad covid-smitta eller inte.
  • Att tvätta händerna ofta och noggrant alternativt använda handdesinfektion.

Restriktioner för besök på särskilda boenden

Du behöver boka tid för att besöka en anhörig på särskilt boende i personens rum/lägenhet alternativt i avsett besöksrum.

Det är viktigt att rekommendationerna om att hålla avstånd och god handhygien följs. Vid besök i den anhöriges rum/lägenhet ska även munskydd bäras. Observera att du som ska boka ett besök hos en person som bor på särskilt boende måste vara helt frisk.

Eftersom det fortfarande är oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19 behöver vi vara fortsatt mycket försiktiga.

Dessa restriktioner gäller för samtliga besökare, även för dig som har antikroppar.

Meny