Viktigt att tänka på om du ska tvätta bilen

Det är inte reglerat i någon lag att man inte får tvätta bilen hemma. Men däremot är det olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen, vilket gör det svårt att tvätta bilen hemma utan att bryta mot lagen.

I miljöbalken står det att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människans hälsa eller miljön inte uppkommer (9 kap. 7 §). Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, rester av däck och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv.

Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag och hamnar sedan i bäckar och sjöar, vilket är skadligt för både djur och natur. Vattnet kan även hamna i kommunens avloppsreningsverk, som inte är byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen. Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Detta vill vi att du hjälper oss att stoppa i Krokoms kommun.

Gör rätt - tvätta bilen i en biltvätt. Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvätts­anläggning, antingen en automat­tvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas av­lopps­vattnet innan det släpps ut. Det allra bästa är naturligtvis att du väljer en miljömärkt biltvätt.

Här hittar du svaren på fler vanliga frågor inom miljö- och hälsoskydd

Meny