Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ansträngt personalläge inom förskola, skola, kost och städ

Just nu har vi ett ytterst ansträngt personalläge i våra verksamheter inom förskola, fritidshem, skola samt kost och lokalvård. I vissa verksamheter är en tredjedel av personalen frånvarande, på vissa enheter är det under 20 procent ordinarie personal.

Du som vårdnadshavare kan hjälpa oss genom att se över dina barns vistelsetider inom förskola och fritidshem samt att hålla barn med symtom hemma från verksamheten.

Ann Wimmerqvist, verksamhetschef förskola, säger att verksamheterna ända sedan starten av pandemin har haft stora utmaningar att bemanna förskolor, fritidshem och skolor. Personalläget har fortsatt att vara ansträngt med hög sjukfrånvaro. Det har varit svårt för personalen att återhämta sig under de senaste åren.

– Ända sedan starten av höstterminen har vi haft svårt att rekrytera korttidsvikarier, då vi har en låg arbetslös­het i kommunen. Våra chefer och bemanningspoolen arbetar för fullt för att försöka lösa våra behov. Vi vädjar till våra vårdnadshavare att ha förståelse för våra utmaningar, säger Ann Wimmerqvist, verksamhets­chef förskola.

Meny