Flytande sjöledning i Storsjön

En sjöledning mellan Ås och Östersund har flutit upp till sjöytan.

Under gårdagen har en av kommunens sjöledningar flutit upp mellan Ås Båthamn och Göviken, Östersund. Krokom vatten har påbörjat utreda varför detta har inträffat och vilka åtgärder som behöver vidtas. Tills dess att sjöledningen bekräftats ha sänkts uppmanas allmänheten att vidta försiktighet ifall man färdas med båt längs sträckan.

Uppdatering 2023-11-02
Sjöledningen är inte längre flytande. Arbete kommer att pågå i området så vi uppmanar allmänheten att fortsatt visa hänsyn ifall man färdas med båt längs sträckan.

 

Meny