Upplåtelse av jakt

Skylt med texten Älg

Under årets älgjakt kommer Krokoms kommun att på fastigheterna Rännön 2:1 och 2:10 i Offerdal samt Nordbyn 1:27 i Alsen, upplåta jakt enligt nedan.

Meny