Bild på kvinna som gör tummen upp med flera människor bakom

Rektor till Sånghus­vallens skola

Ett jobb med plats för växtkraft.

Är du en trygg, engagerad och drivande ledare som utmanar och stöttar pedagoger och elever för att nå högre måluppfyllelse? Då kan du vara den vi söker som rektor till Sånghusvallens skola.

En dag som rektor i Ås

Ås är ett samhälle som präglas av nybyggaranda samtidigt som det har en lång historia. Tack vare inflyttningen har kommunen byggt två nya, energikloka skolor som uppfyller framtidens miljökrav. Sånghusvallens skola är en F-6 skola med ca 210 elever och fyra integrerade fritidshem.

Som rektor har du tillgång till den centrala Elevhälsan med Elevhälsans samtliga stödfunktioner. Rektorer i skola och förskola har tillgång till skoladministratörer och administrativa stödfunk­tioner i HR och ekonomifunktioner liksom i systematiskt kvalitetsarbete. Övriga stödfunktioner på förvaltningsnivå är verksamhetschefer för förskola, grundskola och fritidshem samt IT-pedagog, pedagogcoach samt en chef för språk och integration.

Normen för heltid är ca 25-40 medarbetare, 130-250 elever fördelat på ca 1-3 skolor. Rektorer arbetar i geografiska områdesteam kring t ex resursfrågor och skolutveckling.

Inom varje geografiskt områdesteam finns i dagsläget tillgång till förstelärare i grundskolan och pedagogiska utvecklare inom fritidshem.

Barn- och Utbildningsförvaltningen sysselsätter drygt 600 medarbetare, som leds av 18 skolledare. Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra de samiska språken och den samiska kulturen.

Din kompetens

Genom ditt pedagogiska ledarskap ska du möjliggöra elevers undervisning och lärande så att de når så långt som möjligt mot målen. Tillsammans med personalen fokuserar du på dialog och trygghet för att nå bästa möjliga utveckling i skola och fritidshem.

Du har ett övergripande ansvar för undervisningens kvalitet, budget, måluppfyllelse, stöd och återkoppling till pedagogerna samt uppföljning, analys och utvärdering av undervisningen och elevers lärande.

Du har pedagogisk utbildning och erfarenhet (styrt enligt Skollagen), gärna kompletterad av erfarenhet och utbildning inom ledarskap och personalledning.

Du är en trygg, engagerad och drivande ledare som utmanar och stöttar pedagoger och elever för att nå högre måluppfyllelse. Du är beredd att driva och genomföra förändringsprocesser och värdesätter delaktighet för barn och medarbetare i ditt ledarskap. Du tar avstamp i kvalitetsfokus och forskningsanknytning när det gäller utveckling av verksamheten.

Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att leda skolor och fritidshem, genomgången eller påbörjad rektorsutbildning samt dokumenterad erfarenhet av kultur- och mångfaldsfrågor.

Det är även meriterande om du talar och skriver samiska samt har utbildning och erfarenhet av ledarskap från andra branscher.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vår värdegrund

Vårt arbete ska genomsyras av våra värdeord:

Välkomnande – Här är alla välkomna!

Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.

Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.

Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse dock senast januari 2020.

Sista ansökningsdatum är 2019-09-23.

Intervjuer kan bli aktuellt under ansökningstiden.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växtkraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att utvecklas. Vill du växa med oss?

Ansökan

Sista ansökningsdatum:
2019-09-23