porträtt på leende rörläggare

Byggprojektledare

Ett jobb med plats för utveckling.

Har du ingenjörsutbildning eller mot­svarande? Har du kompetens inom byggnads­teknik och teknologi? Vill du vara med att utveckla en till ytan stor kommun med närhet till landsbygd, skog, stad, fjäll och vatten?

En dag som byggprojektledare

Vi driver tekniskt avancerade investerings­projekt av varierande karaktär och storlek. Som bygg­projekt­ledare är det du som skapar verklig­het av ritningar och planer genom att fungera som sam­bandscentral och spindel i det nät som byggs upp kring en byggnation. Vi står nu inför en offensiv när det gäller nyinvestering i bland annat skolor och förskolor, vilket ger möjlighet att få vara med och driva större entre­prenader

Våra byggprojekt omfattar ny-, om- och till­byggnader, underhållsprojekt och lokalan­passningar samt utredningsjobb.

Du kommer ha huvudansvaret för projekt­ledningen, projekteringen, upphandlingen (LoU) och genom­förandet. Du koordinerar, skapar goda kontakter och har kontroll på projektet genom att samordna byggherrens, byggentre­prenörernas, arkitektens, konstruktörens, konsulternas och kvalitetsansvarigs uppgifter och insatser, så att byggprojektet avlöper som det ska. Du ser även till att de avtal som finns följs och att de hålls inom givna ekonomiska ramar.

Din kompetens

Vi söker dig som har ingenjörsutbildning eller motsvarande.

För att lyckas väl i det här jobbet krävs kompetens inom byggnadsteknik och teknologi. Det är meriterande med erfarenhet av att leda fastighetsprojekt i liknande befattningar. Likaså erfarenhet av arbete med budgetansvar, regel­verken som styr byggprojektens förutsättningar, förhandlingar, ekonomisk styrning och uppföljning.

Som byggprojektledare behöver en kunna ta egna initiativ och driva projekt, ha lätt för sam­arbete och att skapa goda relationer. Du be­höver också vara strukturerad, affärsmässig och kunna sätta gränser.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämp­lighet.

Körkort är ett krav.

Vår värdegrund

Vårt arbete ska genomsyras av våra värdeord:

Välkomnande – Här är alla välkomna!

Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.

Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.

Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.

Sista ansökningsdag 2019-12-10. Rekryterings­arbetet kan komma att påbörjas under an­söknings­tiden.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av fyra förvaltningar inom kommunen. I förvaltningen finns kommunens tekniska verksamheter samlade, som fastighet och plan, vatten och ren­håll­ning samt kost- och lokalvårdsav­delningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och fastighetsavdelning har ägaransvaret för kommunens fastig­heter och ansvarar för verksam­heternas lokalförsörjning och fram­tagande av översikts- och detaljplaner. På avdelningen arbetar för närvarande 16 personer, varav arbetslaget med byggprojektledare består av sex personer. I en liten kommun är det nära till beslutsfattare och andra du har kontakt med i jobbet. Vi är placerade i centrala Krokom, ungefär 20 minuter väster om Östersund, men givetvis med byggprojekt i hela kommunen.

Vi gör plats för din växtkraft!

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växtkraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att utvecklas. Vill du växa med oss?

Glad man med byggkläder och hörselkåpor på huvudet.

Ansökan

Sista ansökningsdatum:
2019-12-10