Glad flicka med en huvtröja.

Familjebehandlare till Öppna enheten

Ett jobb med plats för engagemang

Vill du arbeta i en grupp som har roligt tillsammans, är stabil och är mycket engagerad i sitt arbete? Då ska du läsa vidare och söka jobbet! Till Öppna enheten söker vi nu en be­handlare som, med fokus på barnets bästa, vill arbeta med beteende­förändringar i familjer.

En dag som familje­behandlare

Öppna enheten, som är organiserad under Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO), ansvarar för kommunens öppenvård med biståndsbeslut rörande barn och familjer, miss­bruk och vuxna samt servicetjänster.

Som behandlare hos oss arbetar du med be­teendeförändring i de familjer som du möter med fokus på barnets bästa. Arbetet innebär att tillsammans med familjen nå en förändring i en­lighet med uppsatta mål. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt- och anknytningsteoretiskt perspektiv samt från BBIC och Signs of safety.

Du kommer att arbeta med samarbetssamtal och gruppverksamheter kan förekomma. Arbetet innebär även att ge råd och stöd, pe­dagogisk hjälp och anhörigkontakter. Du arbetar både ensam och tillsammans med andra be­handlare inom Öppna enheten. Arbetet sker i kommunens lokaler men även hemma hos individer/familjer och viss kvällstjänstgöring kan förekomma.

Du dokumenterar ditt arbete i vårt dokument­ationssystem Viva och upprättar och arbetar efter genomförandeplaner samt följer upp dessa.

Du arbetar nära din närmaste beslutsfattande chef, och i samarbete med dina kollegor både inom enheten samt över enhetsgränserna. Arbetet innebär samverkan med både interna och externa samverkanspartners.

Din kompetens

Du har socionomexamen eller annan hög­skole-/universitetsutbildning som av arbets­givaren bedöms som likvärdig.

Flerårig erfarenhet från behandlande arbete med barn och familjer inom öppenvård samt erfarenhet av samarbetssamtal och familje­rättsliga frågor.

Vi ser gärna att du har kunskaper om BBIC, Barns behov i centrum, då du arbetar utifrån BBIC-modellen men även av Signs of safety.

För att på ett bra sätt klara av arbetsuppgifterna i uppdraget, behöver du ha uppnått en personlig mognad, ha god förmåga att skapa relationer i ditt arbete och kunna möta individer i utsatta situationer och kris. Du har en väl grundad förståelse för vikten av den enskildes rätts­säkerhet i kontakterna med socialtjänsten och inser vad detta betyder i praktiken.

Du har stor förmåga att både arbeta själv­ständigt och i grupp, tar stort ansvar och egna initiativ, har god samarbetsförmåga samt engagemang och öppenhet för utvecklings­arbete inom arbetsområdet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Körkort för personbil erfordras.

Utvecklas med glädje

Vi erbjuder en liten personalgrupp med en bred kompetens, mycket glädje och ett nära ledarskap.

Du kommer erbjudas fortlöpande utbildningar i det som behövs för utförandet av uppdraget, processorienterad handledning, årsarbetstid med möjlighet att anpassa arbetstid utifrån verksamheten och dina behov, friskvård på arbetstid samt möjlighet till semesterväxling.

Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2021-01-11.

Sista ansökningsdatum är 2020-11-08.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Fackliga kontaktpersoner nås genom Krokoms kommuns växel 0640 161 00.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Ansökan

Sista ansökningsdatum:
2020-11-08