Närbild på mamma och dotter som busar

Socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen

Ett jobb med plats för omsorg och utveckling

Är du intresserad av att arbeta med barn och deras familjer? Har du förmåga att skapa goda relationer och kan analysera, sammanfatta och dra slutsatser med barns bästa i fokus? Då kan det här vara ett jobb för dig.

Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO) är från och med 2021-01-01 organiserad i fyra myndighetsenheter; Barn- och Familj, Försörjningsstöd, Öppna enheten och Expedition och Arbete och integration.

Myndighetsenheten ansvarar för all myndig­hets­utövning inom IFO, det vill säga hand­läggning av ärenden som rör barn- och ung­domar 0-17 år, familjerätt, missbruk och försörjningsstöd.

Vi söker nu en socialsekreterare med placering på enheten Barn- och familj.

En dag på Individ- och familjeomsorgen

Som socialsekreterare i vår enhet får du arbeta med att ta emot och utreda ansökningar, anmälningar som gäller barn 0­‑17 år. Du har vidare att följa upp beviljade insatser av olika slag. Den lagstiftning vi utgår ifrån är antingen SoL eller LVU.

Du arbetar nära din närmaste beslutsfattande chef samt 1:e socialsekreterare, och i sam­arbete med dina kollegor både inom enheten samt över enhetsgränserna. Arbetet innebär också samverkan med externa samverkans­partners.

Din kompetens

Du har socionomexamen och gärna flerårig erfarenhet från arbete med barn och familjer inom myndighetsutövning samt goda kun­skaper i SoL och LVU.

Vi ser gärna att du har kunskaper om BBIC ( Barns behov i centrum), då du arbetar utifrån BBIC-modellen och ska vara bra på att sammanställa och dokumentera komplexa sammanhang.

För att på ett bra sätt klara av arbetsuppgifterna i uppdraget behöver du ha uppnått en personlig mognad, samt ha ett intresse för att arbeta med barn och dess familjer specifikt utifrån myndighetsutövning.

Du har god förmåga att skapa relationer i ditt arbete. Kan analysera, sammanfatta och dra slutsatser i ditt utredningsarbete med barns bästa i centrum. Du har en väl grundad för­ståelse för vikten av den enskildes rätts­säkerhet i kontakterna med socialtjänsten och inser vad detta betyder i praktiken. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Körkort är ett krav.

Vi erbjuder

En liten personalgrupp med nära till kollegor och chef. En 1:e socialsekreterare ger dig extra stöd och handledning avseende barn och familjeutredningar.

Ett särskilt traineeprogram för att kompetens­utveckla och tillvarata dina förutsättningar inom professionen, inklusive löneutveckling i enlighet med detta. Beroende på var du befinner dig i traineeprogrammet finns möjlighet till en reflektionsdag i månaden i överenskommelse med din chef.

Fortlöpande utbildningar i det som behövs för utförandet av uppdraget.

En processorienterad handledning.

Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid.

Intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde efter överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner nås genom Krokoms kommuns växel 0640 161 00.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Närbild på mamma och dotter som busar

Ansökan

Sista ansökningsdatum: