Bidrag för ideellt arbete

Krokoms kommun har en pott på 50 000 kronor för 2020 att användas i det ideella arbetet med integration av asylsökande och flyktingar med uppehålls­tillstånd.

Föreningar och ideella organisationer som strävar efter att ge asylsökande och nyanlända en meningsfylld sysselsättning kan söka bidrag. Bidraget ska möjliggöra det ideella arbetet med integration och kan exempelvis användas till att bekosta transporter, läromedel och förtäring.

Varje förening eller ideell organisation kan få maximalt 10 000 kronor. Vid många ansökningar kommer bidraget att fördelas i relation till hur många asylsökande och nyanlända som bor på orten.

Ansökan görs på blanketten "Ansökan om bidrag för ideellt integrationsarbete". När ansökan kommit in till integrationsenheten kommer återkoppling att ske inom ungefär två veckor.

Ansökan om bidrag för ideellt integrationsarbeteWord

Två medarbetare i Krokoms kommun