Jobba med utvecklingsfrågor och demokrati

För att vår kommun ska fungera behövs många olika kompetenser. Inom kommunledningsförvaltningen arbetar vi bland annat med demokratiska uppdrag kopplat till politiken.

Här finns också vårt uppskattade kundcenter, våra näringslivsutvecklare, ekonomer, HR-specialister, kommunikatörer och admini­stratörer med flera.

I en liten kommun har vi nära till varandra och alla har chansen att göra sin röst hörd. Stegen mellan invånare, kommunal personal och politiker är korta och skapar en gemenskap i kommunen. Vi är stolta över vad alla vi med­arbetare gör tillsammans för våra medborgare. I medarbetarenkäter säger vi själva att vi känner motivation och meningsfullhet i vårt arbete. I slutändan bidrar det till en bättre verksamhet för alla som bor och verkar i kommunen.

Vi behöver våga tänka nytt på alla nivåer för att fortsätta utvecklas och inte fastna i gamla hjulspår. Därför är vi angelägna om att våga fatta beslut men också att våga ändra dem om vi fattar fel beslut.

Bild på kvinnor som lägger ut lappar på ett bord
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny