Ordförande i nämnder och bolag

Här hittar du kontaktuppgifter till ordförande i nämnder och bolag.

Barn- och utbildningsnämnden

Jannike Hillding

Telefon: 070 327 59 99

Socialnämnden

Andreas Karlsson

Telefon: 0640 163 70


Samhällsbyggnadsnämnden

OLOF WALLGREN

Telefon: 076 101 70 54


Bygg- och miljönämnden

Jan Runsten

Telefon: 070 339 18 28


Valnämnden

TOMMY LENNARTSSON

Telefon: 070 749 99 03Överförmyndarnämnd, länssamverkan

Nils Hultin


Krokomsbostäder

BENGT OLOFSSON

Telefon: 0640 164 51

Hjälpte informationen på sidan dig?