Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Bygg- och miljönämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Fasta telefontider

Från och med 2 mars 2020 inför Bygg- och miljöavdelningen fast tele­fontid måndagar klockan 10.00-12.00 på telefonnummer 0640 161 00.

Under fast telefontid kan du ringa till kommunens kundcenter på 0640 161 00 och utan dröjsmål bli vidarekopplad till oss. Det går även bra att kontakta oss via telefon eller e-post under övrigt tid, då med garanterad svarstid inom två dagar.

Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som handlar om miljö- och hälsoskydd och bygglov.

Ärendelistan inför sammanträdena finns att läsa på vår officiella anslagstavla.

Länk till anslagstavlanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdestider och protokoll

2019

2018

2018

Bygg- och miljönämndens sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

17 januari

ProtokollPDF

14 februari

ProtokollPDF

21 mars

ProtokollPDF

25 april

ProtokollPDF

22 maj

ProtokollPDF

20 juni

ProtokollPDF

7 september

ProtokollPDF

17 oktober

ProtokollPDF

7 november

ProtokollPDF

13 december

ProtokollPDF

2017

2017

Bygg- och miljönämndens sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

1 februari

ProtokollPDF

1 mars

ProtokollPDF

29 mars

ProtokollPDF

26 april

ProtokollPDF

24 maj

ProtokollPDF

21 juni

ProtokollPDF

7 september

ProtokollPDF

4 oktober

ProtokollPDF

9 november

ProtokollPDF

14 december

ProtokollPDF

Ledamöter

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

I vårt förtroendemannaregister hittar du alla ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild på en passare
Hjälpte informationen på sidan dig?