Sam­hälls­byggnads­nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Sam­hälls­byggnads­nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden har att fullgöra kommunens uppgifter inom:

 • vatten och avlopp
 • renhållning
 • lokalvård
 • kost
 • förvaltning av kommunens fastigheter och anläggningar inklusive skog
 • in- och uthyrning av mark, fastigheter och lokaler för kommunala verksamheter
 • ny-, till- och ombyggnad av fastigheter och anläggningar
 • bidrag till väg- och väglyseföreningar
 • bostadsanpassning
 • frågor som rör fysisk planering, som översiktlig planering för användningen av mark och vatten, detaljplanering och områdesbestämmelser
 • energiplanering
 • försäljning av mark och fastigheter enligt bemyndigande från kommunfullmäktige
 • försäljning av tomtmark enligt fastställd taxa
 • mark- och bostadsfrågor, markberedskap samt främjande av bostadsförsörjning och samhällsbyggande
 • ansvara för frågor om gatunamn och adressärenden

Ärendelistan inför sammanträdena finns att läsa på vår officiella anslagstavla.

Länk till anslagstavlanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdestider och protokoll

2018

2018

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

7 februari

ProtokollPDF

15 mars

ProtokollPDF

18 april

ProtokollPDF

15 maj

ProtokollPDF

12 juni

ProtokollPDF

5 september

ProtokollPDF

11 oktober

ProtokollPDF

28 november

ProtokollPDF

2017

2017

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

23 februari

ProtokollPDF

23-24 mars

ProtokollPDF

20 april

ProtokollPDF

20 april §47

ProtokollPDF

15 juni

ProtokollPDF

15 juni direktjusterat

ProtokollPDF

7 september

ProtokollPDF

19 oktober

ProtokollPDF

14 december

ProtokollPDF

14 december direktjusterat

ProtokollPDF

Ledamöter

Ledamöter

Samhällsbyggnadsnämndens har 9 ledamöter och 9 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild på leende kvinna i byggkläder med en grävmaskin i bakgrunden
Hjälpte informationen på sidan dig?