Sam­hälls­byggnads­nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Sam­hälls­byggnads­nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden har att fullgöra kommunens uppgifter inom:

 • vatten och avlopp
 • renhållning
 • lokalvård
 • kost
 • förvaltning av kommunens fastigheter och anläggningar inklusive skog
 • in- och uthyrning av mark, fastigheter och lokaler för kommunala verksamheter
 • ny-, till- och ombyggnad av fastigheter och anläggningar
 • bidrag till väg- och väglyseföreningar
 • bostadsanpassning
 • frågor som rör fysisk planering, som översiktlig planering för användningen av mark och vatten, detaljplanering och områdesbestämmelser
 • energiplanering
 • försäljning av mark och fastigheter enligt bemyndigande från kommunfullmäktige
 • försäljning av tomtmark enligt fastställd taxa
 • mark- och bostadsfrågor, markberedskap samt främjande av bostadsförsörjning och samhällsbyggande
 • ansvara för frågor om gatunamn och adressärenden

Ärendelistan inför sammanträdena finns att läsa på vår officiella anslagstavla.

Länk till anslagstavlan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdestider och protokoll

2020

2019

2018

2017

Ledamöter

Ledamöter

Samhällsbyggnadsnämndens har 9 ledamöter och 9 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild på leende kvinna i byggkläder med en grävmaskin i bakgrunden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny