Nyhetsarkiv

Nyheter

 1. Rapport från Bygg och miljönämnden 5 oktober

  Nämnden överklagar beslut rörande Önsjöområdet. Planerna på ny förskola i Hissmon går framåt. Tillsyn av försäljning av nikotinfria varor ska skötas

 2. Rapport från barn och utbildningsnämnden 4 oktober

  Barn- och utbildningsnämnden har haft sammanträde i kommunhuset i Krokom och några av ärendena handlade om att förbereda för ökade kostnader, koll på

 3. Rapport från Samhälls­byggnads­nämnden 28 september

  Samhällsbyggnadsnämnden har haft möte den 28 september och avhandlat bland annat justeringar av taxor till följd av kostnadsökningar, upprustning av

 4. Rapport från Socialnämnden 26 september

  Höjd milersättning för familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Krokom ska ingå i länsnätverk mot droger och alkohol bland unga. Det var några

 5. Du är en del av Sveriges beredskap

  Varje människa är en viktig resurs i vårt lands sam­lade förmåga att möta olika hot. En av våra största tillgångar är vår vilja att hjälpa varandra.

 6. Rapport från Samhälls­bygg­nadsnämnden 30 augusti

  Nytt vägnamn, plan för centrala Krokom och markanvisningar för byggande. Samhällsbyggnadsnämnden har haft sitt första möte efter sommarsemestrarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny