Emblem över nominering till publishingpriset

Kommuntidningen Vårt Krokom

Vårt Krokom delas ut till alla hushåll och företag i kommunen tre gånger per år. Du hittar våra sidor i ÖP Krokom som kommer ut i mars, juni och oktober. Håll utkik i din brevlåda!

Har du synpunkter på innehållet eller förslag på det du vill läsa mer om så kontakta gärna oss på kommunikationsavdelningen.

Tema kompetensförsörjning i nummer 1

Lagfoto på en grupp människor.

Under 2023 har socialförvaltningen samlat ett antal unga medarbetare under 30 år vid sex tillfällen i syfte att lära hur kommunen ska bli en ännu bättre arbetsgivare för unga. På bilden ser vi (övre från vänster): Ida Moberg (HR), Cornelia Fanqvist, Céline Oldstrand, Simon Johansson, Emma Bergström, Hanna Haraldsdotter. Nedre från vänster: Anna Berkestedt Jonsson (socialchef), Adam Åsenlund, Stina Dahlin, Peter Svensson (kommunikation).

Kompetensförsörjning, att hitta rätt kompetens till rätt arbete, är en av de viktigaste frågorna för hela samhället och särskilt inom välfärdssektorn.

De prognoser som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram pekar på att kompetensutmaningen knappast kan lösas genom att enbart rekrytera fler. Vi behöver samtidigt hitta nya arbetssätt men också ta till vara och utveckla kompetensen hos våra nuvarande medarbetare.

Vi behöver få veta mer om vad framtidens medarbetare tycker
är viktigt, för att göra rätt satsningar i en tuff konkurrens om personal, säger Maria Jacobsson, S

I Vårt Krokoms första nummer för året kan du ta del av ett samtal mellan kommunstyrelsens ordförande Maria Jacobbsson, S, och kommundirektör Tomas Jonsson om vad de ser som viktigt att fokusera på när det gäller framtidens kompetensförsörjning. Du kan också läsa om tjejerna i KC, vad gör dom egentligen när telefonen inte ringer? Vi berättar om ungdomspanelens viktiga arbete för att Krokom ska kunna bli en ännu bättre arbetsgivare för unga. Det och en hel del annat finns att läsa i Vårt Krokom.

Här kan du bläddra i tidningen:

Ladda ner Vårt Krokom

Här finns alla nummer av kommunens tidning. Länkarna leder till nedladdningsbara pdf-dokument.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Får du inte Vårt Krokom i din brevlåda?

Delas inte tidningen ut där du bor?

Fyll i dina adressuppgifter i formuläret så skickar vi Vårt Krokom via post.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny