Samiskt förvaltningsområde

Krokoms kommun ingår sedan maj 2010 i samiskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och att ge samerna inflytande.

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya lagen är tydlig med vilka skyldigheter förvaltningskommunerna har. En handlingsplan har tagits fram för Krokoms kommun och arbetet med planen har skett i nära samarbete mellan kommunen och samerna.

Ett folk i fyra länder
Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut. Detta område kallas Sápmi (Sameland). Ursprungligen har samernas traditionella bosättningsområde varit större, men de har stegvis trängts undan. 

Läs mer i strategin för samiskt förvaltningsområde Pdf, 480.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer i policy och mål för samiskt förvaltningsområde Pdf, 610.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samebyar i Krokoms kommun

Samebyar i Krokoms kommun

I Krokoms kommun finns tre samebyar, Njaarke sameby, Jovnevaerie sameby och Jiingevaerie sameby.

Njaarke Sameby

Njaarke sameby ligger i nordvästra Jämtland och ligger delvis i Krokoms kommun och delvis i Åre kommun. Renens betesområde sträcker sig från riksgränsen i väst och till länsgränsen i öst. På sommaren betar renarna främst i fjällområdena, Sösjöfjällen och Oldfjäll.

De som bedriver renskötseln i Njaarke sameby bor huvudsakligen inom Offerdals socken i byarna Åkroken, Frankrike, Valla, Rise, Änge och Jänsmässholmen. Njaarke sameby är en av Sveriges minsta sameby.  Historisk forskning har visat att det bedrivits renskötsel sedan en bra bit före 1000-talet inom samebyns område.

Jovnevaerie Sameby

Jovnevaerie Sameby ligger i mellersta Jämtland. Samebyns renbetsområde är Grubbdalsfjäll mot den norska gränsen i väster och sträcker sig till Bräckeområdet i Söder. Samebyns medlemmar är cirka 40 personer och de bor bland annat i byarna Frankrike, Olden, Rönnöfors, Åflo, Jänsmässholmen samt Stora Stensjön.

En gång varje sommar ges ett tillfälle att besöka Jovnevaerie sommarviste vid stensjön, med friluftsgudstjänst och möjlighet att fiska eller vandra direkt på kalfjället.

Jiingevaerie Sameby

Jiingevaerie Sameby ligger i norra Jämtland och dess medlemmar bor i Valsjöbyn, Gunnarvattnet, Gäddede, Fagerdal och på andra orter i området. Totalt är det 49 medlemmar i Jiingevaerie Sameby. Under sommaren betar renarna i området runtomkring Hotagenfjällen.

Stärkta rättigheter för minoritetsfolk

Stärkta rättigheter för minoritetsfolk

Erkännandet av de fem nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar) kom redan för tio år sedan men lagen fick inte den genomslagskraft man hade hoppats på. I mars 2009  presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi i propositionen "Från erkännande till egenmakt" och som ett led i den strategin har man sett över lagstiftningen.

Ny lag: Från och med den 1 januari 2010 gäller en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den är tydligare och ger de nationella minoriteterna större makt att fordra sina rättigheter. Den är också tydligare med kommuners och myndigheters skyldigheter.

Ekonomi: Regeringen satsar ytterligare 70 miljoner kronor på minoritetspolitiken vilket ger ett totalt anslag på 80 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat räcka till en uppföljning av genomförandet av minoritetspolitiken samt aktiviteter i kommunerna för att främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

Förvaltningskommun: I en förvaltningskommun har de nationella minoriteterna förstärkta rättigheter. Du har bland annat rätt att ta kontakt med myndigheter både muntligen och skriftligen på ditt språk. Den nya lagen värnar särskilt om barnen och därför kan du som förälder begära att få barnomsorg helt eller delvis på samiska i Krokom som är förvaltningskommun för samiska.

Utanför förvaltningsområdena: Den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och alla de fem nationella minoriteterna har rättigheter.

Information: Kommunen har skyldighet att informera om den nya lagen och om vilka rättigheter du har. De nationella minoriteterna ska också finnas med i lokala samrådsgrupper och kunna tycka till om frågor som rör den egna gruppen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny