Translate site

Startsida Krokoms kommun

Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag

1 Motion eller medborgarförslag inkommer till kommunen (Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31, 34) 
- Registrator kontrollerar att kriterierna för vidare handläggning uppfyllda 
- Registrator skickar bekräftelse till förslagsställaren inom 5 arbetsdagar
- Registrator diarieför motion/medborgarförslag
- Kommunsekreterare rådgör vid förstkommande presidiemöte, för kommunstyrelsen, om beslut avseende medborgarförslag ska ske i 
a) nämnd/styrelse 
b) kommunfullmäktige 
Motioner beslutas alltid i kommunfullmäktige
- Nyinkomna samt pågående motioner och medborgarförslag anmäls vid varje sammanträde, nämnd, styrelse och fullmäktige
- Alla nyinkomna motioner och medborgarförslag anmäls vid närmaste kommunfullmäktige. Efter att anmälan har skett skickas protokollsutdrag till förslagsställaren så den ser var förslaget kommer att behandlas.

2 Beslut fattas i nämnd/styrelse (handläggningstid 3-6 mån)
- Ärendet först till registrator för respektive nämnd
- Ärendet lämnas till utsedd handläggare, för yttrande, som införskaffar politisk vägledning av presidiet, arbetsutskottet eller ordförande
- Nämnd/styrelse informerar förslagsställaren om vilket sammanträde förslaget hanteras vid och om rätten att delta vid överläggning.
- Nämnd/styrelse behandlar och beslutar
- Nämnd/styrelse skickar svar till förslagsställare
- Registrator diarieför beslut
- Nämnd/styrelse anmäler förslaget till kommunfullmäktige

3 Beslut fattas i kommunfullmäktige (handläggningstid 3 – 12 mån)
- Ärendet lämnas till utsedd tjänsteman, för yttrande, som införskaffar politisk vägledning av presidiet, arbetsutskottet eller ordförande
- Nämnd/styrelse behandlar förslaget
- Nämnd/styrelse skickar protokollsutdrag + yttrande till kommunstyrelsens kansli.
- Registator diarieför yttrande och beslut
- Kommunstyrelsen behandlar slutförslaget till kommunfullmäktige
- Kommunsekreterare informerar förslagsställaren om vilket sammanträde förslaget hanteras vid och rätten att delta vid överläggning. Särskild inbjudan skickas med förslag till beslut.
- Kommunfullmäktige beslutar
- Registator skickar svar/beslut till förslagsställaren

Rutinen är beslutad i kommunstyrelsen den 23 januari 2013, § 6

Uppdaterad 2014-07-09 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se