Translate site

Startsida Krokoms kommun

Eldningsförbud i Jämtlands län

Eldningsförbud införs återigen i hela länet från och med 2 juli 2018 klockan 18.00 och gäller tillsvidare, dock längst till 31 augusti 2018.

Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på marken. Bakgrund till den tillfälliga föreskriften är att det i dagsläget råder mycket stor risk för brand i skog och mark i större delen av Jämtlands län.

Bedömning av behovet av ett eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd mellan Länsstyrelsen, Jämtlands räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Åre. 

Brott mot förbudet straffbart

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § lag (2003:789) om skydd mot olyckor. Detta beslut att meddela föreskrifter kan enligt 10 kap 5 § 1 st lagen (2003:789) om skydd mot olyckor inte överklagas.

Läs mer om eldningsförbudet på Räddningstjänstens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2018-07-02 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se