Translate site

Startsida Krokoms kommun

Press- och informationsmaterial

Kaffekopp och tidning

Vi vill underlätta för dig som journalist så mycket som möjligt. Vårt mål är att du lätt ska hitta den information du behöver om  Krokoms kommun. Kontakta oss om du inte hittar det du söker.  

Kontaktuppgifter

Kommundirektör

Jonas Törngren

0640 163 80

Samhällsbyggnadschef

Ulla Schill

0640 164 44

Bygg- och miljöchef

Sara Anselmby

0640 161 06

Socialchef

Anna Berkestedt Jonsson

0640 162 90

Barn- och utbildningschef

Birgitta Lundgren

0640 161 61

Kanslichef

Sara Anselmby

0640 161 06

HR chef

Anne Vågström

0640 163 66

Ekonomichef

Björn Torbjörnsson

0640 163 33

Kommunikationschef

Åsa Sjödin

0640 161 47,
072 739 94 94

 

 

 

 

Ordförande i fullmäktige, nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige

 

 

Ordförande

Gunnar Hellström, C

0640 120 09

1:e vice ordförande

Marcus Färnström, M

070 608 55 34

2:e vice ordförande

Katarina Rosberg, S

 

Kommunstyrelsen

 

 

Ordförande/Kommunalråd

Maria Söderberg, C

0640 161 08

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande/Kommunalråd

Björn Hammarberg, M

0640 161 04

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Niklas Rhodin, S

0640 161 09

Samhällsbyggnadsnämnden

 

 

Ordförande

Cristine Persson, C

0640 164 21

Bygg- och miljönämnden

 

 

Ordförande

Jan Runsten, MP

070 339 18 28

Socialnämnden

 

 

Ordförande

Malin Bergman, C

0640-163 70

Barn- och utbildningsnämnden

 

 

Ordförande

Karin Wallén, C

0640 230 06

ValnämndenOrdförande

Olof Wallgren, C

070 308 97 38

ÖverförmyndarnämndenOrdförande

Elisabeth Svensson, M

0640 164 51

 

Kontakta oss

Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Uppdaterad 2017-06-28 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »