Translate site

Startsida Krokoms kommun

Bokslut 2009 för Krokoms kommun

Det ekonomiska resultatet för Krokoms kommun 2009 är plus 20 miljoner kronor. Det betyder att kommunen uppfyller målet att nå ett överskott på 2 procent. 

Något ljusare konjunktursignaler under slutet av året påverkade skatteintäkterna positivt i jämförelse med prognoser tidigare under året. Det positiva resultatet beror också på högre befolkningstal än beräknat och sänkta personalförsäkringspremier för 2009.
Den ekonomiska krisen i världen medförde stor påverkan i den kommunala ekonomin under 2009 och världsekonomin kommer även att påverka de kommande åren.
 
- Skatteintäkterna sjönk drastiskt redan under förra våren. Kommunen beslöt då om en ekonomisk åtstramning för att klara 2009 års ekonomi. Nu när vi summerar 2009 konstaterar jag att nämnderna varit mycket framgångsrika att utveckla och arbeta med kvalité i alla verksamheter samtidigt som de har hanterat den ekonomiska situationen, säger kommunalrådet Maria Söderberg.
 
Maria Söderberg, (C)
Kommunstyrelsens ordförande
Tfn 0640- 161 08

Uppdaterad 2011-09-29 av System
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se