Translate site

Startsida Krokoms kommun

Polisanmälan mot HVB-anställd

En anställd på ett HVB-hem i Krokoms kommun har polisanmälts av den gode mannen för en av de boende. Anmälan gäller bland annat en SMS-konversation mellan den anställde och den boende samt att den anställde har fått axelmassage av den boende.

Krokoms kommun fick information om händelserna i samband med ett samtal med ungdomens gode man i februari. Kommunen inledde omgående en arbetsrättslig utredning. Utredningens slutsats är att den anställde kan jobba kvar i kommunen. Det faktum att den privata telefonen användes i SMS-konversationen strider dock mot reglerna.

– Att använda sin privata mobiltelefon på det sättet är klart olämpligt och går emot våra regler. Det har vi tydliggjort för den anställde, säger Carina Engvall, tf verksamhetschef.

När det gäller beröringen, som är den andra delen av polisanmälan, har kommunen i sin utredning intervjuat både boende och personal. Förutom axelmassagen, som det finns vittnen till, har det framkommit vissa andra uppgifter där ord står mot ord.

Vänskaplig beröring mellan personal och ungdomar förekommer ibland i vardagen på ett HVB-hem. Det är en fin balansgång mellan vad som är okej och inte, personalen behöver alltid göra en bedömning kring tillfälle och olika individer.

– Det är alltid känsligt och svårt att göra sådana här utredningar, men i det här fallet känner vi oss trygga med den bedömning vi har gjort av all information som har kommit fram i utredningen, säger Carina Engvall.

Den anställde är mycket bedrövad över händelsens utveckling och har själv begärt att få bli förflyttad till ett annat HVB-hem. Anna Berkestedt-Jonsson är socialchef i Krokoms kommun och hennes bedömning är att alla har agerat helt korrekt efter det som uppdagats.

– Händelsen är Lex Sarah-rapporterad. Just nu utreder vi om det kan finnas skäl till att gå vidare med en anmälan till IVO för att få vetskap om ett allvarligt missförhållande har skett eller hade kunnat ske. Vi räknar med att kunna ta ställning till det under nästa vecka, säger Anna Berkestedt-Jonsson

För mer information:
Carina Engvall
, tf verksamhetschef
Telefon: 0640 162 62

Anna Berkestedt-Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Uppdaterad 2017-03-20 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »