Translate site

Startsida Krokoms kommun

Nya möjligheter till tågpendling i Jämtland

En ny hållplats på Mittbanan i Nälden underlättar för en ökad tågpendling. Ett ökat kollektivt resande bidrar till en bättre miljö men också till utveckling och service oavsett var man bor.

Trafikverket inleder nu arbetet med att ta fram en järnvägsplan för att persontåg ska kunna stanna i Nälden. Planen beskriver bland annat vad som ska göras, hur en plattform ska utformas, var gång- och cykelvägar ska placeras och vilka markanspråk som krävs.

– Arbetet med planen har just inletts och nu kommer vi att bjuda in närboende till ett möte den 14 juni, säger Peter Renlund, projektledare, Trafikverket. Då kommer vi att ha öppet hus för att berätta om planerna och få synpunkter och förslag på utformningen.

Till hösten börjar arbetet med samråd, utställning, granskning och godkännande. Målet är att järnvägsplanen ska vara färdig senast i december 2019. Samtidigt ser Krokoms kommun över detaljplanen i det aktuella området.

– Det här är av stor vikt för en ökad arbetspendling på den redan viktiga Mittbanan och självklart också av största vikt för både de som bor och arbetar i Nälden, säger Mikael Edström, planarkitekt, Krokoms kommun.

Det finns ännu inga medel avsatta för att kunna sätta spaden i marken om planen vinner laga kraft.

Tågstopp Nälden är en del i projekt Mittstråket som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet med projektet är att förbättra trafiksituationen mellan Sundsvall och Trondheim genom kortare restider, förbättrad trafiksäkerhet och ökad funktionalitet. Projektet är ett unikt samverkansprojekt över kommun- och länsgränser.

I dagsläget är medel avsatta endast för arbetet med själva järnvägsplanen och detaljplanearbetet.


För mer information:
Peter Renlund, projektledare, Trafikverket
Telefon: 010 123 24 43

Mikael Edström, planarkitekt, Krokoms kommun
Telefon: 0640 161 00

Uppdaterad 2018-06-13 av Åsa Sjödin
Kommentarer
 1. harriet hellberg
  Tack för svar. Ja, det vore ju konstigt annars. Då blir det fler alternativ och någon lämplig tid att välja bland på fm. för att ta sig till och från.
   
  2018-06-13
 2. Mikael Edström   (Författarkommentar)
  Hej Harriet!
  Tågstoppet i Nälden ska möjliggöra för alla att resa med tåg, det gäller både arbetspendling som övrigt resande.
  Hälsningar,
  Mikael Edström, planarkitekt
   
  2018-06-13
 3. Harriet Hellberg
  Jag tänkte bara fråga om det är ok för ickearbetande och pensionärer att åka med tågen till och från Nälden, när det det hela är klart och det finns pengar att sätta spaden i marken. Eller blir det endast arbetspendlare som får åka.
   
  2018-06-12
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se