Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokoms särskilda boenden har nöjdast kunder i länet

Krokoms kommun har de nöjdaste kunderna i länet på särskilt boende. Det visar resultatet av socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.

Undersökningen gjordes under 2018 och de boende, i vissa fall med hjälp av anhöriga, har svarat på ett stort antal frågor. Exempel på frågor är hur nöjda de är med sitt boende, om de upplever trygghet och hur de bedömer samarbetet med äldreboendet. I Krokoms kommun uppger 89 procent att de är mycket eller ganska nöjd vilket kan jämföras med rikets 81 procent och länets snitt på 78 procent. Ann-Marie Ågran är verksamhetschef för särskilt boende och hon är väldigt stolt över den stora förbättringen i årets resultat.

- Vi har en fantastisk personal som hela tiden jobbar hårt för att förbättra vår verksamhet. Det är tack vare deras arbete som den sammanlagda kundnöjdheten har ökat från 83 procent för 2017 till 89 procent i årets mätning, säger Ann-Marie Ågran.

Enkäten visar att 91 procent är mycket eller ganska nöjd med samarbetet med äldreboendet och 97 procent upplever att det är mycket eller ganska tryggt. Motsvarande siffror för länet är 84 respektive 88 procent.

- Det är fint att se att vårt arbete ger resultat, vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Enkäten ger oss också information om vad de boende vill att vi ska förbättra. Lokaler och utomhusmiljö är områden som vi kan bli bättre på enligt våra boende, säger Ann-Marie Ågran.

För mer information:
Carina Berggren, kvalitetscontroller
Telefon: 0640 165 56
E-post: carina.berggren@krokom.se

Uppdaterad 2019-01-29 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se