Translate site

Startsida Krokoms kommun

Stor satsning på ledarskapet i Krokom

Nu är chefs- och ledarutvecklingsprogrammet för Krokoms chefer igång. I den första omgången får 18 chefer på olika nivåer lära sig mer om både sig själv som ledare och om vad det innebär att vara ledare i just Krokoms kommun.

Samtliga chefer inom Krokoms kommun ska gå chefs- och ledarutvecklings-programmet och den första gruppen har nyligen genomfört den första modulen av fyra. Den första gruppen är klar i november, målsättningen är att samtliga chefer ska ha genomgått programmet inom en treårsperiod.

Kommundirektör Jonas Törngren inledde det första passet med att betona vikten av att se chef- och ledarskap som ett yrke där man måste utvecklas kontinuerligt för att klara sitt uppdrag. Det räcker inte bara med talang. Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet är en del i denna utveckling.

- Som chef påverkar man i hög grad både medarbetare och medborgare vilket innebär att man har en avgörande roll för hur kommunen lyckas med sitt åtagande. Att arbeta med utbildning och utveckling av våra chefer är därför inte bara önskvärt utan helt nödvändigt, säger Jonas Törngren.

Programmet är uppdelat i fyra olika moduler med rubrikerna Att leda inom Krokoms kommun, Att leda en grupp, Att leda sig själv och individer och Att förstå omvärlden. Det är en bred satsning över totalt nio dagar och deltagarna ska dessutom följa en kollega under två dagar för att utveckla sitt eget ledarskap genom att få inspiration, inspel och reflektioner av en av de andra deltagarna.

Kommunstyrelsens ordförande Malin Bergman, C, säger att ett tryggt och stabilt ledarskap är en viktig nyckel för en välfungerande kommunorganisation.

- Att känna att man arbetar på en arbetsplats som har ett starkt ledarskap bakom sig ger trygghet och skapar goda förutsättningar. Detta ser jag som viktiga faktorer som jag och den politiska ledningen står bakom och uppmuntrar, säger hon.

Forskning visar att ledarskapet blir allt viktigare för den kommunala verksamhetens resultat. Malin menar att en ledares förståelse för perspektiven "strategi-kultur-struktur" är avgörande för kommunens framgång och medarbetarnas engagemang, hälsa och välmående.

- Allt detta tillsammans ska resultera i att skapa växtkraft för Krokoms kommun, avslutar Malin Bergman.

För mer information:
Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0640 161 08
E-post: malin.bergman@krokom.se

Jonas Törngren, kommundirektör
Telefon: 0640 163 80
E-post: jonas.torngren@krokom.se

Uppdaterad 2019-04-10 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se