Translate site

Startsida Krokoms kommun

Upphandlingen av särskilt boende i Krokom avbryts

En enig kommunstyrelse i Krokoms kommun har fattat beslut om att avbryta upphandlingen av ett nytt särskilt boende i Krokom. Endast ett giltigt anbud har kommit in och detta var till en betydligt högre kostnad jämfört med budget.

Behovet av fler platser på särskilt boende är stort och ett nytt äldreboende med 36 platser planeras till området Kvarna i Krokom. Projektet omfattar även ett boende med åtta lägenheter inom ramen för socialtjänstlagen.

Vid torsdagens kommunstyrelsemöte fattades beslut om att avbryta upphandlingen. Ordförande Malin Bergman, C, berättar att endast ett anbud klarade samtliga skallkrav och att den bristande konkurrensen är ett tungt vägande skäl till att upphandlingen nu kommer göras om.

- Det var en enig kommunstyrelse bakom det här beslutet. Vi har bara en anbudsgivare som klarar kraven och detta till en betydligt högre kostnad jämfört med det budgeterade utrymmet. Av den anledningen måste vi göra ett omtag, vi har helt enkelt inte råd att bygga till den kostnaden, säger hon.

I samband med att ett nytt förfrågningsunderlag arbetas fram kommer antalet platser på det nya boendet att utökas. Annexet med åtta lägenheter kvarstår i samma omfattning.

- Nya beräkningar har visat att behovet av antalet platser på särskilt boende är betydligt större än 36 och därför kommer vi att upphandla ett boende med fler platser. Vi kommer ta fram ett nytt förfrågningsunderlag snarast möjligt, säger Malin Bergman.

För mer information:
Jonas Törngren, kommundirektör
Telefon: 0640 163 80
E-post: jonas.torngren@krokom.se

Uppdaterad 2019-02-18 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se