Translate site

Startsida Krokoms kommun

Tillgänglighet

Kommunfullmäktige tog beslut om Tillgänglighetsprogrammet den 29 april 2014.

Varför behövs ett tillgänglighetsprogram?

Människors levnadsförhållanden påverkas av många olika faktorer. De som har funktionsnedsättning kan på grund av andras okunskap och rädsla för funktions-nedsättningen få det sämre. Detta kan leda till isolering och bli ett hinder i utveck-lingen.

Handikappolitik angår alla människor i samhället, inte bara personer med funktionsnedsättning. Alla har ansvar för en god handikappolitik. Stat, kommun, landsting, privata företag, organisationer och enskilda människor måste ta hänsyn till och beakta handikappaspekterna i sin verksamhet och därmed öka sin tillgänglighet.

Ett kommunalt tillgänglighetsprogram, baserat på FN:s standardregler, kan ge en gemensam syn på funktionshinder och handikappolitik. Det ger oss också mera kunskap, gemensamma handlingslinjer och målsättningar i Krokoms kommun.

Definition av grundläggande begrepp:

Funktionsnedsättning
Den enskildes nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga, vilken uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara livslånga eller tillfälliga. (Socialstyrelsen)

Funktionshinder
Det hinder som samhället utgör på grund av en persons funktionsnedsättning. Det är alltså miljön som utgör ett funktionshinder i de fall den blir en begränsning för personer med funktionsnedsättning. (Socialstyrelsen)

Rehabilitering
Med rehabilitering menas åtgärder för att återställa en funktion, kompensera förlusten eller avsaknaden av en funktion eller kompensera en funktionsbegränsning. Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska uppnå och behålla bästa möjliga fysiska, intellektuella, psykiska och sociala funktionsförmåga och att ge dem möjligheter att förändra sina liv och uppnå ett större oberoende.

Habilitering
Med habilitering menas åtgärder för att främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande hos den enskilde. Insatsen ges vid nedsättning eller förlust av någon funktion hos den enskilde efter medfödd eller tidigt förvärvad skada/sjukdom

Läs hela programmet till höger under läs mer.

Uppdaterad 2015-06-02 av Birgitta Sjöström

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se