DigidelCenter

På kommunens DigidelCenter har du möjlighet att få hjälp med digitala tjänster och få handledning i hur du hanterar olika digitala verktyg som mobiltelefon, surfplatta eller laptop.

Att vara delaktig i ett digitalt samhälle innebär att kunna ta del av information från myndigheter och medier digitalt.

Det kan exempelvis handla om att kunna söka bygglov, godkänna deklarationen, handla på Internet eller delta i en diskussion i ett socialt forum.

Via kommunens DigidelCenter har du möjlighet att få kostnadsfri hjälp med digitala tjänster och teknik och stärka din digitala kompetens

Drop-in tider för digital hjälp

Drop-in tiderna på våra bibliotek är inställda från och med den 7 april 2020 och tills vidare. Däremot kan du boka tid för hjälp med telefon, dator och surfplatta som inte fungerar.
För att boka tid ring kommunens växel 0640 161 00 och fråga efter Monica Andersson.

Boka in en kurs

Om det inte finns någon biblioteksfilial där du bor kan ni gå ihop några stycken och boka in en kurs. Kurser kan även ges med stöd för andra språk än svenska. Kurser bokas in via DigidelCenter eller Studieförbundet Vuxenskolan.

Exempel på vad en kurs kan innehålla

Exempel på vad en kurs kan innehålla

Enklare vardag – medborgares delaktighet i det digitala samhället

 • Att kunna ta del av information från myndigheter
 • Hämta och fylla i blanketter
 • Beställa biljetter och handla på Internet
 • Hantera sitt digitala verktyg

Digitalt skapande – att göra sin röst hörd i det demokratiska samhället. För barn, unga, äldre kanske mormor med barnbarn?

 • Bildpresentationer, foto, retorik
 • Film och filmens påverkan, reklam
 • Hantera sitt digitala verktyg vad gäller bilder och film

Medie- och informationskunnighet

 • Sociala medier, hur fungerar det?
 • Hur deltar man i det digitala medieflödet?
 • Etik, källkritik
 • Kommunikation, chat, mess, sms, Skype, Facetime

För dig som är vuxenstuderande

 • Studiestöd för distansstudier, stöd med distanstekniken, stöd för planering och lärande, kompenserande verktyg för lärande

För dig som är förälder

 • Hur stöttar jag mitt barn med läxor
 • Hur fungerar skolans digitala system

Mer om Digidel

Mer om Digidel

Krokoms kommun är en av 15 kommuner över hela landet som får stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter – fysiska platser dit kommuninnevånarna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik. DigidelCenter är ett sätt att minska det digitala utanförskapet.

Digidels logotype
Hjälpte informationen på sidan dig?