Stöd och bidrag för kultur

Krokoms kommun kan pröva och bevilja bidrag till olika typer av kulturverksamheter som arrangeras av föreningar och organisationer.

Ett rikt kulturliv gynnar den regionala identiteten och är en nödvändig förutsättning för en regions tillväxt och utveckling. Långsiktiga och strategiska satsningar på kultur ger positiva effekter på kommunens sociala utveckling och näringsliv.

Kommunens ansvar är att utveckla den lokala kultur­verksamheten så att den främjar både kommuninne­vånarens kulturella välfärd och kommunens och regionens utveckling.

Kultursatsning för barn och ungdom ska ha hög prioritet.

Ansökan

Har du frågor så kontaktar du kultursamordnaren.

Länk till blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Klicka här för att läsa mer om bidragsnormer och hur du ansöker

Bidragsnormer

Ekonomiskt stöd för verksamheter inom kulturområdet.

Normer för ekonomiskt stöd för verksamheter inom kulturområdet


Ett rikt kulturliv befrämjar den regionala identiteten och är en nödvändig förut­sättning för en regions tillväxt och ut­veckling. Långsiktiga strategiska satsningar på kultur ger viktiga positiva effekter på kommunens sociala utveckling och näringsliv.


Allmänna bestämmelser

Krokoms kommun kan inom ramen för budgeterat anslag pröva och bevilja bidrag till föreningar och organisationer som bedriver kulturverksamhet. Bidraget avser att främja och stödja kultur­verk­samhet som kommunen bedömer som an­ge­lägen. Med kulturverksamhet avses områden som:

 • teater
 • dans
 • musik
 • bild & form
 • film och media
 • litteratur
 • kulturhistoria och därmed jämförbar verksamhet

Önskvärt är att sökande för­ening/organi­sation tar del av erbjudna fort­bildningar/före­läsningar etcetera för att stärka sig och sin förening/organisation.

Bidrag till kulturverksamhet kan beviljas förening/organi­sation som

 • har sin huvudsakliga verksamhet inom Krokoms kommun
 • bedriver verksamhet som är öppen för alla
 • lämnar in, från kommunen tillhanda­hållen, ansöknings­blankett för kultur­bidrag i god tid före arrange­manget­/aktiviteten
 • har en tydlig budget där annan med­finansiering alltid ska finnas med
 • kan ställa sina räkenskaper och redo­visningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt som kommunen bestämmer
 • arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till kulturell mångfald

Bidrag utgår inte till

 • kostnader för produktion eller ut­givning av CD-skivor, film, foton, böcker med mera
 • Undantag kan göras av material som bedöms som synnerligen värdefullt för allmänheten eller kommunens utveckling. I stället för bidrag till produktionen kan stödköp av produkt bli aktuell.
 • aktiviteter på slutna medlemsmöten
 • lägerverksamhet eller resor

Marknadsföring

Om bidraget utgår till någon form av arrange­mang så ska detta marknadsföras där föreningen finner det bäst. Arrangören ska dock alltid mejla till Krokoms turismsamordnare:sara.haggstrom@krokom.se

eller lägga in evenemanget på våra evenemangstips:

länk till sida där du lägger in ditt evenemang


Kommunens logga ska användas i samband med marknadsföring av arrangemanget.


Så här söker du kulturbidrag från kommunen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny