Translate site

Startsida Krokoms kommun

Idrott, motion och friluftsliv

Vårt handlingsprogram styr utvecklingen av idrotten

I samverkan med kommunens idrottsföreningar har Krokoms kommun arbetat fram ett idrottspolitiskt handlingsprogram, som kommer att vara vägvisare för utvecklingen för idrotten inom kommunen. I denna utveckling har idrottsalliansen i Krokoms kommun en mycket viktig roll.

Många mil skoterleder lockar

I vår kommun finns också goda möjligheter för de skoterintresserade. Här finns cirka 125 mil skoterleder, vilka till stor del sköts av kommunens skoterklubbar. Mer information finns Krokoms Skoterallians hemsida. Länk finns under ”Läs mer” här till höger.

Skoterkarta över ledsystemet finns att köpa genom skoterklubbarna, receptionen i kommunhuset, Turistbyrån samt vissa kiosker och bensinstationer.

Bygg och miljönämnden i Krokoms kommun har beslutat om lokala trafikföreskrifter som gäller förbud för motortrafikdrivna fordon i terräng inom tätbebyggda områden på snötäckt mark. Dessa föreskrifter kan du ta del av här.

Även fjällvandrare och skidåkare får sitt

Våra fjäll erbjuder fjällvandring och turåkning på skidor med mera. För att arbeta med säkerhetsfrågor i dessa områden har kommunen en fjällsäkerhetskommitté. Viktig information finns på Fjällsäkerhetskommitténs hemsida, länk finns under ”Läs mer” här till höger.

Ansvaret är fördelat mellan flera nämnder

Den mer renodlade fritidsverksamheten ligger numer under kommunstyrelsen (KS) och Samhällsbyggnadsnämnden (SABY). KS ansvarar bland annat för fritidsgårdsverksamheten och allmänhetens bad medan SABY ansvarar för utomhusbad, campingplatser och rastplatser.

Har du frågor, funderingar eller idéer runt idrotts- och föreningsliv, kontakta fritidssamordnaren.

Uppdaterad 2019-01-14 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se